Калькулятор конкурсного бала

Будь ласка, оберіть тип сертифікатів:

Введіть бали з предметів:

Оберіть відповідні коефіцієнти

Обчислення конкурсного бала

при вступі на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3, де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів (за шкалою від 100 до 200 балів).

Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 Правил прийому;

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, причому К1 + К2 + К3 = 1,0.

При вступі на навчання за результатами ЗНО сума невід’ємних вагових коефіцієнтів дорівнює 0,98, тому обчислення конкурсного бала проводиться за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = (К1*П1 + К2*П2 + К3*П3) / 0,98

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

Якщо після домноження на коефіцієнти КБ перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.