Калькулятор конкурсного бала


сільський коефіцієнт


регіональний коефіцієнт


Конкурсний бал для вступу на перший курс навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,

П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів (за шкалою 100-200);
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 6);
К1, К2, К3, К4 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють: К1=0,20; К2=0,20; К3=0,58; К4=0,02.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: