Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених ДДМУ запрошує Вас до участі у науковій медичній конференції студентів та молодих учених «Новини і перспективи медичної науки», яка проходитиме у форматі підсумкових кафедральних і міжкафедральних секційних засідань студентських наукових гуртків.

Рекомендований термін проведення засідань –  протягом квітня 2024 року. 

Матеріали наукових робіт, підготовлені за результатами доповідей та їх обговорення при проведенні засідань, будуть опубліковані у збірнику конференції.  До опублікування приймаються статті або тези. 

Матеріали приймаються до 3 травня 2024 року на e-mail: 

Детальніше про конференцію: https://rmv.dmu.edu.ua/головна-сторінка/студентське-наукове-товариство/новини-і-перспективи-медичної-науки