Меню
 • ДМА

 Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»

оголошує конкурс на заміщення посад:

 

проректора з наукової роботи

доцента кафедри:

 • мовної підготовки;
 • медико-біологічної фізики і інформатики;
 • біохімії та медичної хімії;
 • анатомії людини;
 • мікробіології, вірусології,  імунології  та  епідеміології;
 • фармакології і клінічної фармакології;
 • загальної та клінічної фармації;
 • гістології;
 • гігієни та екології;
 • патологічної анатомії і  судової медицини – 2 посади;
 • внутрішньої медицини 1;
 • хірургії № 1;
 • анестезіології та інтенсивної терапії;
 • акушерства та гінекології;
 • пропедевтики дитячих хвороб; 
 • педіатрії 1 та медичної генетики;
 • оториноларингології;
 • хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології;
 • ортопедичної стоматології – 3 посади;
 • терапії, кардіології та сімейної медицини  ФПО
 • хірургії, травматології та ортопедії ФПО – 3 посади;
 • медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО

асистента кафедри: 

 • загальної хірургії;
 • хірургії № 2;
 • анестезіології, інтенсивної терапії та медидицини невідкладних станів ФПО;
 • педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО – 3 посади;
 • стоматології ФПО;

 старшого викладача кафедри: 

 • фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології;
 • медико-біологічної фізики і інформатики;
 • біохімії та медичної хімії;
 • медицини катастроф та військової медицини;       

викладача кафедри: 

 • медико-біологічної фізики і інформатики - 2 посади;
 • фізіології – 2 посади;
 • мікробіології, вірусології,  імунології  та  епідеміології;
 • клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії;

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Відповідність  всіх  претендентів п.п. 28, 30 Ліцензійних умов (постанова  КМУ  № 1187 від 30.12.2015, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018); 

 • на посаду проректора з наукової роботи - науковий ступінь та/або вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років;
 • на посаду доцента – науковий ступінь та/або вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х  років;
 • на посаду асистента – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідно до профілю кафедри;
 • на посаду старшого викладача – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідно до профілю кафедри;
 • на посаду викладача – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідно до профілю кафедри.

Примітка: частка ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розкладом річного навантаження.

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на ім`я ректора;
 • особистий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією;
 • копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації;
 • список наукових праць;
 • самозвіт;
 • перспективну програму діяльності (для проректора з наукової роботи);
 • інформацію щодо відповідності результатів професійної діяльності вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції від 23.05.2018 р.). 

Документи приймаються за адресою:
49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімнати №№ 62, 81.

Академія житлом не забезпечує.