Меню
 • ДМА

 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»

оголошує конкурс на заміщення посад:

директора бібліотеки

завідувача кафедри патологічної фізіології

доцента кафедри:

 • соціальної медицини, громадського здоров`я та управління охороною здоров`я;
 • гігієни та екології;
 • патологічної анатомії і  судової медицини;
 • терапевтичної стоматології;

асистента кафедри:

 •  внутрішньої медицини 1;
 • ендокринології;
 • хірургії № 1 ;
 • хірургії № 2 – 2 посади;
 • акушерства та гінекології;
 • травматології та ортопедії – 3 посади;
 • онкології і  медичної радіології – 2 посади;
 • педіатрії 1 та медичної генетики;
 • інфекційних хвороб;
 • хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології;
 • ортопедичної стоматології – 2 посади;
 • сімейної медицини ФПО;

викладача кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії;

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 Відповідність  всіх претендентів п.п. 28, 30 Ліцензійних умов (постанова  КМУ  № 1187 від 30.12.2015, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018);

 •  на посаду директора бібліотеки - повна вища освіта за фахом, стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня – не менше 5-ти років;
 • на посаду завідувача кафедри - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 5-ти  років;
 • на посаду доцента – науковий ступінь та/або вчене звання відповідного напряму підготовки, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х років;
 • на посаду асистента – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідного напряму підготовки, без вимог до стажу роботи;
 • на посаду викладача – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідного напряму підготовки, без вимог до стажу роботи.

Примітка: частина ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розкладом річного навантаження.

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на ім`я ректора;
 • особистий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією;
 • копією документів про освіту - науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації;
 • список наукових праць;
 • самозвіт;
 • перспективну програму діяльності (для завідувача кафедри);
 • інформацію щодо відповідності результатів професійної діяльності вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції від 23.05.2018 р.).

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімнати №№ 62, 81.

Академія житлом не забезпечує.