Меню
 • ДМА

 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД:

 

професора кафедри:

 • внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії;
 • неврології;
 • психіатрії, наркології і медичної психології;

доцента кафедри:

 • гуманітарних наук 
 • внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії – 2 посади;
 • психіатрії, наркології і медичної психології;

асистента кафедри:

 • шкірних та венеричних хвороб;
 • онкології і  медичної радіології;
 • педіатрії 1 та медичної генетики;
 • педіатрії 2;
 • педіатрії 3 та неонатології;
 • інфекційних хвороб – 2 посади;
 • дитячої хірургії, ортопедії та травматології;
 • терапевтичної стоматології – 2 посади;
 • хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології – 2 посади;
 • психіатрії, наркології і медичної психології – 3 посади.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Відповідність всіх претендентів п.п. 28, 30 Ліцензійних умов (постанова  КМУ  № 1187 від 30.12.2015, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018);

 • на посаду професора - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно напряму підготовки, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 5-ти років;
 • на посаду доцента – науковий ступінь та/або вчене звання відповідного напряму підготовки, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х років;
 • на посаду асистента – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідного напряму підготовки, без вимог до стажу роботи.

Примітка: частина ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розкладом річного навантаження.

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи (засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України):

 • заяву на ім`я ректора;
 • особистий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією;
 • копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • лікарську кваліфікаційну категорію;
 • підвищення кваліфікації;
 • список наукових праць;
 • самозвіт;
 • інформацію щодо відповідності результатів професійної діяльності вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції від 23.05.2018 р.).

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира  Вернадського, 9, кімнати №№  62, 81.

Академія житлом не забезпечує.