Меню
 • ДМА

 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД:

 

директора медичного центру ДЗ «ДМА»

декана стоматологічного факультету

професора кафедри:

 • фармакології і клінічної фармакології;

доцента кафедри:

 • біохімії та медичної хімії
 • дитячої стоматології – 3 посади;

асистента кафедри:

 • патологічної анатомії і  судової медицини – 2 посади;
 • пропедевтики внутрішньої медицини;
 • хірургії № 2 ;
 • педіатрії 2;
 • дитячої хірургії, ортопедії та травматології – 2 посади;
 • професійних хвороб та клінічної імунології;
 • терапевтичної стоматології;
 • хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології;
 • ортопедичної стоматології;
 • дитячої стоматології;
 • анестезіології, інтенсивної терапії та медидицини невідкладних станів ФПО – 2 посади;
 • нервових хвороб та нейрохірургії ФПО – 3 посади;
 • терапії, кардіології та сімейної медицини  ФПО – 2 посади;     
 • стоматології ФПО;
 • сімейної медицини ФПО – 2 посади;

викладача кафедри:

 • загальної та клінічної фармації;
 • патологічної фізіології;

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Відповідність  всіх  претендентів п.п. 28, 30 Ліцензійних умов (постанова  КМУ  № 1187 від 30.12.2015, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018); 

 • на посаду директора медичного центру ДЗ «ДМА» - повна вища освіта у галузі знань «Охорона здоров’я», науковий ступінь та/або вчене звання, стаж роботи не менше 5 років на керівних посадах;
 • на посаду декана - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 5-ти років;
 • на посаду завідувача кафедри - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років;
 • на посаду професора - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно напряму підготовки, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 5-ти років;
 • на посаду доцента – науковий ступінь та/або вчене звання відповідного напряму підготовки, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х років;
 • на посаду асистента – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідного напряму підготовки, без вимог до стажу роботи;
 • на посаду викладача – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідного напряму підготовки, без вимог до стажу роботи.

Примітка: частина ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розкладом річного навантаження.

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи (засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України):

 • заяву на ім`я ректора;
 • особистий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією;
 • копією документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • лікарську кваліфікаційну категорію;
 • підвищення кваліфікації;
 • список наукових праць;
 • самозвіт;
 • перспективну програму діяльності (директор медичного центру, декан, завідувач кафедри);
 • інформацію щодо відповідності результатів професійної діяльності вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції від 23.05.2018 р.).

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира  Вернадського, 9, кімнати №№  62, 81.

Академія житлом не забезпечує.