Меню
 • ДМА

 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД:

 

доцента кафедри:

 • мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології; 
 • патологічної фізіології;
 • клінічної анатомії, анатомії та оперативної хірургії – 2 посади;
 • внутрішньої медицини 3;
 • хірургії № 2;
 • онкології та медичної радіології;
 • хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології;
 • психіатрії, наркології та медичної психології;
 • акушерства, гінекології та перинатології ФПО – 2 посади;
 • сімейної медицини ФПО;

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Відповідність всіх претендентів п.п. 28, 30 Ліцензійних умов (постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018);

 • на посаду доцента – науковий ступінь та/або вчене звання відповідного напряму підготовки, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х років.

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану претендентом в канцелярії академії;
 • копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), засвідчену власноруч (для претендентів, які не працюють в академії);
 • особистий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
 • засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання (для претендентів, які не працюють в академії, – документи, засвідчені установою, де працює або працював претендент);
 • список наукових праць, засвідчений за місцем роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтва, інших передбачених чинним законодавством України документів);
 • самозвіт (звіт про навчально-методичну, науково-дослідну, лікувальну (для клінічних кафедр), виховну та громадську діяльність за попередній 5-річний період із зазначенням індивідуального рейтингу (незалежно від обійманої посади претендента в академії);
 • характеристику з останнього або дійсного місця роботи (для претендентів, які не працюють в академії);
 • інформацію щодо відповідності п.п. 28,30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 зі змінами від 10.05.2018 № 347).

 Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімнати №№ 62, 81.

Академія житлом не забезпечує.