Меню
 • ДМА

 

Дніпровський державний медичний університет

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посад:

 

завідувача кафедри:

 • гуманітарних наук (повна зайнятість);
 • гістології (повна зайнятість);
 • анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії (повна зайнятість);
 • загальної хірургії (повна зайнятість);
 • урології (повна зайнятість);
 • шкірних та венеричних хвороб (повна зайнятість);
 • дитячої хірургії, ортопедії та травматології (повна зайнятість);
 • хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології (повна зайнятість);
 • акушерства, гінекології та перинатології ФПО (повна зайнятість);
 • терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО (повна зайнятість);
 • хірургії № 3 та ортопедії і травматології (повна зайнятість);
 • педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО (повна зайнятість);
 • медицини катастроф та військової медицини (повна зайнятість).

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • відповідність всіх претендентів п.п. 36, 38 Ліцензійних умов (постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015);
 • на посаду завідувача кафедри - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО не менше 5-ти років.

Претенденти на посаду протягом одного місяця  з дня опублікування оголошення (до 25.10.2021 р. включно) подають наступні документи:

 • заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану претендентом в канцелярії університету;
 • копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), засвідчену власноруч (для претендентів, які не працюють в університету);
 • згоду на обробку персональних даних (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • особистий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, документів, які підтверджують підвищення кваліфікації та проходження стажування протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які передбачені та засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України);
 • копію документа, який засвідчує рівень володіння українською мовою: документ про повну загальну середню освіту – за умови, що він підтверджує вивчення української мови як навчального предмета або державний сертифікат, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови (засвідченого згідно з вимогами чинного законодавства України);
 • характеристику з останнього або дійсного місця роботи (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • список наукових праць (засвідчений за основним місцем роботи);
 • інформацію щодо відповідності п.п. 36, 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015) (засвідчується за основним місцем роботи);
 • самозвіт (звіт про навчально-методичну, науково-дослідну, лікувальну (для клінічних кафедр), виховну та громадську діяльність за попередній 5-річний період із зазначенням індивідуального рейтингу (незалежно від обійманої посади претендента в університеті);
 • перспективну (цільову) програму діяльності.

Документи до участі у конкурсі подаються особисто.

Порядок розгляду документів та строки регламентуються Положенням про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Дніпровського державного медичного університету та укладанням з ними трудових договорів (контрактів) (сайт ДДМУ).

Оплата праці, здійснюється згідно з чинним законодавством України про оплату праці.

Університет житлом не забезпечує.

Адреса ДДМУ: вул. Володимира  Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, тел. 744-48-04

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира  Вернадського, 9, кімната № 81.