Меню
 • ДМА

 

ДДМУ оголошує конкурс на заміщення посад:

 

професора кафедри педіатрії 2 (повна зайнятість);

доцента кафедри:

 • гігієни, екології та охорони праці (повна зайнятість) – 2 посади;
 • соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (часткова зайнятість);
 • патологічної анатомії і судової медицини (повна зайнятість);
 • внутрішньої медицини 1 (повна зайнятість);
 • внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії (повна зайнятість) – 2 посади;
 • хірургії № 1 (повна зайнятість);
 • урології (повна зайнятість);
 • неврології (повна зайнятість);
 • травматології та ортопедії (повна зайнятість);
 • пропедевтики дитячих хвороб (повна зайнятість);
 • педіатрії 3 та неонатології (повна зайнятість);
 • офтальмології (повна зайнятість);
 • дитячої стоматології (повна зайнятість);
 • нервових хвороб та нейрохірургії ФПО (повна зайнятість);
 • терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО (повна зайнятість) – 2 посади;
 • хірургії № 3 та ортопедії і травматології (повна зайнятість);
 • хірургії № 1 (повна зайнятість);
 • педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО (повна зайнятість);

асистента кафедри внутрішньої медицини 1 (повна або часткова зайнятість) – 3 посади;

викладача кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (повна зайнятість);

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • на посаду професора - науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною галуззю знань та стаж роботи у галузі чи виді професійної діяльності, що відповідає профілю викладання, не менше 5-ти років. Мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності у продовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187.;
 • на посаду доцента – науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною галуззю знань та стаж роботи у галузі чи виді професійної діяльності, що відповідає профілю викладання, не менше 3-х років. Мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності впродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187;
 • на посаду асистента – ступінь магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю. Без вимог до стажу роботи. Мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності у продовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187 (вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років);
 • на посаду викладача – ступінь магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю. Без вимог до стажу роботи. Мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності впродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187 (вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років).

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану претендентом в канцелярії університету;
 • копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), засвідчену власноруч (для претендентів, які не працюють в університету);
 • згоду на обробку персональних даних (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • особистий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, документів, які підтверджують підвищення кваліфікації та проходження стажування протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які передбачені та засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України);
 • копію документа, який засвідчує рівень володіння українською мовою: документ про повну загальну середню освіту – за умови, що він підтверджує вивчення української мови як навчального предмета або державний сертифікат, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови (засвідченого згідно з вимогами чинного законодавства України);
 • характеристику з останнього або дійсного місця роботи (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • список наукових праць (засвідчений за основним місцем роботи);
 • інформацію щодо відповідності п.п. 36, 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015) (засвідчується за основним місцем роботи);

Документи до участі у конкурсі подаються особисто.

Порядок розгляду документів та строки регламентуються Положенням про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Дніпровського державного медичного університету та укладанням з ними трудових договорів (контрактів) (сайт ДДМУ).

Оплата праці, здійснюється згідно з чинним законодавством України про оплату праці.

Університет житлом не забезпечує.

Адреса ДДМУ: вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, тел. 744-48-04

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімната № 81.