Меню
 • header08

Дніпровський державний медичний університет
оголошує конкурс для заміщення вакантних посад:

 

директор інституту:

 • Науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем (повна зайнятість)

декан факультету:

 • медичний факультет (повна зайнятість)

завідувач кафедри: 

 • мовної підготовки та гуманітарних наук (повна зайнятість)
 • біохімії та медичної хімії (повна зайнятість)
 • фізіології (повна зайнятість)
 • мікробіології, вірусології, імунології, епідеміології та медико-біологічної фізики й інформатики (повна зайнятість)
 • фармакології (повна зайнятість)
 • внутрішньої медицини 3 (повна зайнятість)
 • педіатрії 1 та медичної генетики (повна зайнятість)
 • пропедевтики дитячих хвороб та педіатрії 2 (повна зайнятість)
 • терапевтичної стоматології та стоматології ФПО (повна зайнятість)
 • психіатрії, наркології і медичної психології (повна зайнятість)

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • на посаду директора інституту – науковий ступінь доктора наук або доктора філософії. Стаж на посадах наукових працівників або науково-педагогічних працівників не менше 10-ти років. Не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності упродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187;
 • на посаду декана факультету – ступінь та/або вчене звання, як правило, відповідно до профілю факультету. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років. Не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності упродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187;
 • на посаду завідувача кафедри – ступінь та/або вчене звання, як правило, відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років. Не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності упродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187.

Претенденти  на посаду протягом одного місяця  з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану претендентом в канцелярії університету;
 • копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), засвідчену власноруч (для претендентів, які не працюють в університету);
 • згоду на обробку персональних даних (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • особистий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; документів, які підтверджують підвищення кваліфікації та проходження стажування протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та  інші документи, які передбачені та засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України);
 • копію документа, який засвідчує рівень володіння українською мовою: документ про повну загальну середню освіту – за умови, що він підтверджує вивчення української мови як навчального предмета або державний сертифікат, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови (засвідченого згідно з вимогами чинного законодавства України);
 • самозвіт (звіт про навчально-методичну, науково-дослідну, лікувальну (для клінічних кафедр), виховну та громадську діяльність за попередній 5-річний період із зазначенням індивідуального рейтингу (незалежно від обійманої посади претендента в університеті);
 • характеристику з останнього або дійсного місця роботи (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • список наукових праць (засвідчений за основним місцем роботи);
 • інформацію щодо відповідності п.п. 36, 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015) (засвідчується за основним місцем роботи);
 • перспективну (цільову) програму діяльності підрозділу.

 

Документи до участі у конкурсі подаються особисто.

Порядок розгляду документів та строки регламентуються Положенням про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та керівників (директорів) Університетської клініки, Університетської лікарні, Медичного центру Дніпровського державного медичного університету та укладанням з ними трудових договорів (контрактів).

Оплата праці здійснюється згідно з чинним законодавством України про оплату праці.

Університет житлом не забезпечує.

Примітка: частка ставки по посаді завідувача кафедри визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розкладом річного навантаження.

Адреса ДДМУ: вул. Володимира  Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, тел. 744-48-04

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира  Вернадського, 9, кімната № 81.