Меню
  • ДМА

Фотографія Бріккера Федіра МатвійовичаБРІККЕР Федір Матвійович (1896 – 1942) – патофізіолог, доктор медичних наук, професор, представник Харківської наукової школи патологів. У 1920 р. закінчив медичний факультет, після чого залишився на кафедрі патологічної фізіології під керівництвом М.М. Павлова.

У 1925 р. Федір Матвійович захищає докторську дисертацію на тему «Про генез дифтерійної смерті». З 1924 р. він брав участь в організації експериментальної лабораторії Харківського інституту патології та гігієни праці, де залишився працювати старшим асистентом. У 1928 р. приїздить до Дніпропетровська й очолює кафедру загальної патології (патологічної фізіології), проводить велику роботу по її зміцненню і розвитку. Вже у 1928 р. кафедра отримує нове приміщення, було придбано нове навчальне та наукове обладнання. Головну увагу в науково-дослідницькій роботі кафедри він зосередив на вивченні патогенезу запального процесу та пухлинного росту.

Великі організаторські здібності професора Ф.М. Бріккера, жива ініціатива, обумовили запрошення керівництва інституту обійняти посаду заступника директора з наукової частини (1936 – 1941). Він зумів досить високо поставити на кафедрах інституту організацію вагомих наукових досліджень у різних ділянках медицини.

Велику увагу Бріккер Ф.М. приділяв організації навчального процесу. Він особисто читав лекції на всіх факультетах. Збереглися видані у 1930 р. українською мовою плани лекцій, які він читав. Цінний досвід кафедри з проведення практичних занять було узагальнено у виданому за редакцією професора Ф.М. Бріккера «Практикуме по патологической физиологии» (1939).

Друга світова війна спонукала до евакуації кафедри до м. Ставрополь. Після об’єднання медичних інститутів (Ставропольського і Дніпропетровського) кафедра патологічної фізіології, очолювана професором Ф.М. Бріккером, проводила наукову і навчальну роботу у Ставрополі, яка присвячувалася питанням оборонної тематики й проблемі «Злоякісні новоутворення».

У 1942 р., під час німецької окупації Ставрополя від рук гестапо загинула значна кількість співробітників інституту, серед них і керівник кафедри патологічної фізіології професор Ф.М. Бріккер зі своєю сім’єю.

Почуття глибокої поваги та гордості у сучасників викликає відданість професора Бріккера Федора Матвійовича служінню інституту, кафедрі патологічної фізіології. Ні труднощі довоєнних років, ні війна, ні евакуація не зломили його волю нести знання, розвивати науку і творити добро.