Меню
  • ДМА

Як структурний підрозділ Дніпропетровського медичного інституту (ДМІ), розпочав функціонувати з серпня 1975 р. Його створення було обумовлене необхідністю впорядкувати на той час багатовекторну дослідницьку роботу кафедр і спрямувати їх на отримання додаткового фінансування шляхом платної професійної допомоги промисловим підприємствам, установам та закладам Придніпров'я у вирішенні актуальних проблем своєї господарської діяльності (збереження здоров'я працівників, охорона довкілля, забезпечення безпеки праці і таке ін.)

Першим керівником НДС було призначено к.х.н., доцента кафедри хімії Пуртову Антоніну Трохимівну (з 1975 по 1980 рр.). На цій посаді її змінив Рябов Іван Сергійович (з 1980 по 1984 р р.). За цей період вдалось запровадити госпрозрахунковий принцип виконання наукових досліджень - госпрозрахункові теми (ГДТ), який передбачав складення договорів між академією та промисловими підприємствами (замовниками робіт), що забезпечувало кращу керованість та практичну спрямованість наукових досліджень, які проводили кафедри.

З 1984 по 1992 р. посаду начальника НДС обіймав професор кафедри анатомії людини Котляров Віталій Степанович. За його керівництва, за рахунок виконання госпрозрахункової наукової тематики НДС вдалося суттєво збільшити залучення коштів до ДМІ, залучити до проведення госпрозрахункових НДР значно більше кафедр, забезпечити фінансування довготермінових наукових досліджень та активно використовувати отриманий матеріал для виконання дисертаційних робіт. Завдяки цьому НДС отримав певний рівень автономності, в тому числі фінансової. Це дозволило структурно перебудувати апарат управління (АУП) до якого для підвищення рівня та ефективності наукових досліджень були введені посади метролога, старшого та провідного наукових співробітників, інспектора з кадрів, економіста, бухгалтера, касира.

Після розпаду СРСР можливості підприємств фінансувати наукові дослідження медичного спрямування значно погіршились. Як наслідок - різко зменшилась чисельність ГДТ. Для збереження функціональності структури НДС розпочалась реорганізація відділу, який з лютого по серпень 1992 р. очолив доцент кафедри гігієни Гончаров Сергій Іванович. Через відділ, окрім наукових, розпочали надаватись педагогічні та виробничі види платних робіт. НДС перетворюється в науково-навчальний виробничий комплекс (ННВК). З серпня 1992 по серпень 1993 р. керівництво, тепер уже ННВК, було доручено завідувачу кафедри фізичного виховання, спортивної медицини та валеології, професору Абрамову Віктору Васильовичу. В цей період через ННВК на замовлення обласного фонду зайнятості вдалося організувати підготовку медичних сестер з числа осіб з вищою освітою, що втратили роботу, створити ряд колективів з числа співробітників академії щодо надання платних навчальних та лікувально-діагностичних послуг.

З серпня 1993 р. по вересень 2012 р. ННВК (з 1995 р. знову НДС) очолив професор кафедри педіатрії Чергінець Валерій Ігорович. За цей період в діяльність сектора було введено чітку нормативну та правову базу, з'явився статут НДС, почали розроблятись «Положення про роботу» для кожного трудового колективу, покращилися планування, облік робіт, була введена публічна звітність, розроблені стандарти договорів, досягнуто певного ступеню системності в роботі.

У вересні 2012 р. науково-дослідний сектор ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» очолив д.мед.н. Шевченко Олександр Анатолійович. НДС сьогодні - це вагомий структурний підрозділ ДЗ «ДМА», в якому діє 45 трудових колективів і працює близько 400 співробітників медичної академії. Через НДС надаються платні наукові, педагогічні і виробничі послуги за договорами з вітчизняними і закордонними замовниками, кількість яких щорічно складає понад одну тисячу. Це забезпечує надходження до академії значної частини позабюджетних коштів.