Меню
  • ДМА

Дроздов О.Л.Керівник: професор Дроздов Олексій Леонідович

Історичні дані:

У 1963 р. з метою створення необхідних умов для проведення наукових розробок з актуальних теоретичних, гігієнічних і клінічних проблем та підготовки наукових кадрів вищої (кандидати та доктори наук) кваліфікації у Дніпропетровському медичному інституті було організовано Центральну науково-дослідну лабораторію (ЦНДЛ).

У 1996 р. новим завідувачем ЦНДЛ став доктор мед. наук О.Л. Дроздов, перед яким, в зв'язку із зміною умов господарювання, ректором Г.В. Дзяком було поставлено завдання, виходячи з наявних обсягів фінансування, зберегти основні підрозділи лабораторії, поліпшити її матеріальне оснащення і кадровий склад, забезпечити можливість її подальшого розвитку на провідних напрямках наукових досліджень. Було проведено структурну реорганізацію лабораторії. її співробітники були зведені в дві функціональні групи: групу параклінічних методів досліджень і групу експериментальної патології.

Керуючись положенням статті 30 Закону України «Про вищу освіту», Статутом Дніпропетровської державної медичної академії з метою розширення досліджень з пріоритетних напрямків розвитку медичної науки, включаючи біотехнологічні та інноваційні розробки, та згідно наказу ректора ДМА № 315 від 12.09.2011 р. з 1 вересня 2011 року було реорганізовано Центральну науково-дослідну лабораторію в Науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем.