Меню
 • ДМА

Керівник: кандидат медичних наук, асистент кафедри терапії кардіології і сімейної медицини Маркова О.Я.

Н-ПТК “Діагност” створено в 1993 році на факультеті післядипломної освіти ДЗ «ДМА МОЗ України» у м. Кривому Розі. Проводить вторинну підготовку спеціалістів (спеціалізація) за фахом «Загальна практика-сімейна медицина», «Терапія», «Кардіологія», цикли тематичного удосконалення та передатестаційні цикли за вищезгаданими спеціальностями.

Навчання лікарів-спеціалістів здійснюється на госпрозрахунковій основі.

Підготовка та перепідготовка кадрів ведеться на основі договорів, укладених ДМА з відомствами, лікувальними закладами, організаціями та громадянами, які оплачують підготовку спеціалістів.

Навчальний процес на передатестаційних циклах ведеться відповідно до типових програм, затверджених МОЗ України з обов’язковою здачею комп'ютерного тестового контролю знань у відповідності з кваліфікаційною категорією, на яку претендує спеціаліст.

У відповідності з "Положенням до проведення іспитів на передатестаційних циклах МОЗ України від 18.05.1994р №73 комп’ютерний контроль знань проводиться за комп’ютерною програмою затвердженою МОЗ України у комп’ютерному центрі академії.

Лікарі-спеціалісти для зарахування на цикл підвищення кваліфікації надають заяву на ім’я ректора за встановленою формою. До заяви додається:

 • клопотання лікувального закладу для зарахування на цикл 
 • копія диплому про вищу медичну освіту
 • ксерокопія кваліфікаційної категорії 
 • ксерокопія паспорту
 • ксерокопія трудової книжки (для циклів спеціалізації)
 • оригінал проходження попередніх курсів тематичного удосконалення (для циклів ПАЦ)
 • довідка обрахування кількості балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів у період між передатестаційними циклами, затвердженої наказом МОЗ України від 07.07.2009 р № 484 (для циклів ПАЦ)
 • індивідуальний договір (2 примірника). 

Цикли:

 • Спеціалізація Загальна практика-сімейна медицина (педіатри)
 • Спеціалізація Загальна практика-сімейна медицина (терапевти)
 • ТУ Кардіологія
 • ПАЦ Терапія
 • ПАЦ Кардіологія
 • ПАЦ ФД
 • ТУ Невідкладні стани
 • ТУ Терапія

Контактна інформація:
КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №2» ДОР, пл. 30-річчя Перемоги, 2, м. Кривий Ріг, 50056
Тел./факс 0564-655014
e-mail: