Меню
  • ДМА

Науково-педагогічний трудовий колектив (Н-ПТК) „Ліка” є підрозділом науково-дослідного сектору ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Колектив створено за Наказом ДМА №49 від 01.07.1995 р. У 2010 році Наказом ДМА №320 від 8.07.2010 р. колектив було перейменовано з педагогічно-трудового у науково-педагогічний трудовий колектив „Ліка”.

Керівник Н-ПТК "Ліка" - Лехан Валерія Микитівна: завідуюча кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я, д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки та техніки України.

Н-ПТК "Ліка" надає навчальні послуги у вигляді передатестаційних циклів, циклів спеціалізації та тематичного удосконалення, консультацій з питань організації та управління охороною здоров'я, виконання науково-дослідних робіт, обробки статистичної інформації науково-дослідних робіт.

Матеріально-технічна база колективу відповідає сучасним вимогам щодо надання науково-педагогічних послуг. Н-ПТК „Ліка” забезпечена сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою. Викладання проводиться на високому технічному рівні з використанням передових навчальних технологій: мультимедійних презентацій, відеофільмів та інтерактивної системи SENTEO. При проведенні наукових досліджень використовується ліцензійний статистичний пакет STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., серійний № AGAR909E415822FA).

Назва циклів:

  • Спеціалізація “Організація та управління охороною здоров’я ” для керівників закладів охорони здоров'я, що надають 3-ну допомогу (1,5 річне очне-заочне навчання) перший рік навчання
  • Спеціалізація „Організація та управління охороною здоров’я”
  • Стажування „Організація та управління охороною здоров’я”
  • Предатеастаційний цикл “Організація та управління охороною здоров’я”
  • Цикл тематичного удосконалення „Сучасні проблеми первинної медико-санітарної допомоги населенню”
  • Цикл тематичного удосконалення „Психологічні аспекти управління в охороні здоров’я”
  • Цикл тематичного удосконалення „Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я”

Порядок оформлення на курси підвищення кваліфікації передбачає укладення договору про платне навчання з Державним закладом «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Зарахування та навчання курсантів відбувається згідно укладеної угоди.

Після успішного закінчення курсів видається посвідчення встановленого зразка.