Меню
  • ДМА

В 1998 році була організована випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини у складі орендного колективу “Експертиза” Дніпропетровської державної медичної академії.

У листопаді 1998 року випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини ОК “Експертиза” ДМА була акредитована Держстандартом України на технічну компетентність в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО, лабораторії був виданий атестат акредитації № UA 6.001.T 228 від 30.11.98р. В галузь акредитації входили випробування на визначення нітрозамінів та гістаміну.

У березні 2001 року випробувальна лабораторія була переакредитована в Системі сертифікації УкрСЕПРО та лабораторії був виданий новий атестат акредитації № UA 6.001.Т 088 від 05.04.01 р. Була розширена галузь акредитації. В розширення галузі акредитації увійшли методи на визначення нітритів та нітратів.

У березні 2008 року ВЛ була акредитована НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 на незалежність та лабораторії був виданий новий атестат акредитації, зареєстрований у Реєстрі 05 березня 2008 р. за № 2Н285. Була скорочена галузь акредитації за рахунок видалення методів на визначення нітритів та нітратів, так як на визначення цих показників не було запитів з боку Замовників.

На сьогоднішній день діє атестат акредитації № 2 H 285 від «09» березня 2011 р., дійсний до “08” березня 2014р.

До основних обов'язків ВЛ Н-ВТК «Експертиза» входить провадження випробувань харчової продукції та продовольчої сипровини, у тому числі сертифікаційних, щодо визначення нітрозамінів, гістаміну у відповідності до вимог чинних нормативних документів на методи випробувань, які наведено у галузі акредитації. Випробування провадяться таким чином, щоб найбільшим чином задовільнити потреби замовника та виконати всі вимоги, що висуваються чинним законодавством та нормативними документами, зокрема ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.


Керівник: д.м.н., професор Буряк Людмила Іванівна

Контакти: м. Дніпро, пл. Соборна, 4, к. 237,
тел. (+38056) 744-60-64

e-mail: