Меню
  • ДМА

Виконує:

  • дослідження факторів виробничого середовища трудового процесу (як для відомчого контролю умов, так і при атестації робочих місць);
  • комплексну гігієнічну оцінку умов праці ,визначення класу шкідливості та небезпечності,важкості та напруженості за «Гігієнічною класифікацією»;
  • оформлення матеріалів атестації робочих місць за умовами праці;
  • санітарну паспортизацію цехів та виробничих дільниць підприємств;
  • проведення за індивідуальними програмами занять зі спеціалістами підприємств та організацій з метою навчання їх з метою навчання їх методам дослідження шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу , гігієнічної оцінки умов праці;
  • надання консультативної та практичної допомоги підприємствам та установам з питань санітарії,гігієни та екології,організації та прведення атестації робочих місць за умовами праці.

Керівник НВТК «СЛ ДМА»: доцент Євтушенко В.В.

Адреса: 49027, Україна, м. Дніпро, пл. Соборна, 4, к.232, 2 поверх.

Тел. (факс): +380 (056) 713-53-61, м.т. 0504516085

e-mail: