Меню
 • ДМА

Науковий центр з питань еколого-гігієнічної та медико-біологічної оцінки промислових відходів, виконує:

 • метрологічні роботи за напрямками діяльності.
 • стаціонарні та натурні дослідження, пов’язані з визначенням рівня небезпеки промислових відходів (далі – ПВ), класу їх токсичності згідно до діючих нормативних документів з наданням висновку.
 • визначення токсикологічних властивостей відходів виробництва, сировини, продукції з проведенням досліджень на лабораторних тваринах, розробка та затвердження санітарно-токсикологічних паспортів.
 • санітарно-гігієнічну експертну оцінку проектних матеріалів будівництва, реконструкції об’єктів, які пов’язані з утворенням, переробкою та утилізацією ПВ.
 • експертну оцінку обладнання, пристроїв, технологій поводження з ПВ.
 • санітарно-гігієнічну експертизу звалищ та міст поховання промислових відходів, надання рекомендацій щодо зменшення їх небезпеки.
 • проведення санітарно-гігієнічної експертизи наслідків забруднення об’єктів довкілля ПВ та їх негативного впливу на здоров’я населення.
 • санітарно-гігієнічна оцінку ступеню небезпеки забруднення ґрунту, води водойм та атмосферного повітря, що було викликане нерегламентованим поводженням з ПВ.
 • санітарно-хімічна, епідеміологічна та радіологічна оцінку ділянок ґрунту сельбищних територій та оцінка його придатності за цими показниками для подальшого використання.
 • вивчення стану здоров’я населення у зв’язку з впливом негативних факторів навколишнього середовища.
 • розробку проектів та затвердження технічних умов на продукцію, надання консультативно-методичної допомоги зацікавленим сторонам у межах своєї компетенції.
 • розробку та експертизу за дорученням МОЗ України проектів нормативних актів, методичних рекомендацій з питань поводження з ПВ.

Керівник НВТК «Центр»: д.м.н.,професор Шевченко О.А.

Адреса: 49027, Україна, м. Дніпро, пл. Соборна, 4, к.219, 2 поверх.

Тел. (факс): +380 (056) 713-53-61.

e-mail: