Меню
  • ДМА

У 1999 року створено Науково-виробничий трудовий колектив “Уролог”. З вересня 2012 року керівником науково-виробничого колективу «Уролог» призначено канд. мед. наук М.М. Моісеєнко.

Види діяльності:

  1. Надання додаткових наукових послуг науковим колективам з питань урологічних захворювань та повязаних з ними, 
  2. Організація курсів стажування лікарів-урологів, андрологів, нефрологів та інших приватних осіб, які бажають отримати знання у сфері урології, андрології та нефрології на госпрозрахунковій основі. 
  3. Проведення науково-дослідних робіт, у тому числі за програмами міжнародних та вітчизняних клінічних досліджень.