Ерготерапія (грец. εργον — праця та θεραπεία — лікування) — комплекс реабілітаційних заходів у особи із порушенням психічних або фізичних функцій організму, спрямованих на відновлення повсякденної діяльності людини із урахуванням наявних фізичних обмежень.

Ерготерапія застосовується як складова лікувального процесу у хворих із обмеженими можливостями, і направлена на відновлення та підтримку необхідних для повсякденного життя побутових навичок та дій, і сприяє не тільки відновленню рухової активності, але й адаптації людини до нормального життя, що допомагає їй досягти максимальної самостійності в побуті та стати більш соціально адаптованою.

У більшості країн світу ерготерапію проводять спеціалісти — ерготерапевти.

Фізичний терапевт та ерготерапевт – це фахівець, який покращує якість життя хворого через максимальне відновлення функціональних рухових можливостей. У випадках обмеження фізичних можливостей пристосовує до максимально активного життя у нових умовах, а також до більш повної інтеграції в усіх сферах його діяльності.

Дніпровський державний медичний університет
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
за трьома рівнями вищої освіти:


ПЕРШИЙ (бакалаврський) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: бакалавр

Кваліфікація освітня: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії

Кваліфікація професійна: асистент фізичного терапевта, ерготерапевта

Форма здобуття освіти: денна

Термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти

Предмети ЗНО (2019-2022 рр.) / НМТ:   

українська мова (і література) – 100 балів
математика – 100 балів
хімія / фізика / біологія – 100 балів
історія України (для НМТ)

 


ДРУГИЙ (магістерський) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня: магістр фізичної терапії

Кваліфікація професійна: фізичний терапевт, ерготерапевт

Форма здобуття освіти: денна

Термін навчання: 2 роки на базі першого рівня освіти

Вступні випробування:

єдиний вступний іспит з іноземної мови – 100 балів
основи фізичної терапії, ерготерапії – 150 балів


 ТРЕТІЙ (освітньо-науковий) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: доктор філософії (PhD)

Кваліфікація освітня: доктор філософії з фізичної терапії, ерготерапії

Форма здобуття освіти: денна / заочна

Термін навчання: 4 роки на базі другого рівня освіти

Вступні випробування:

іспит з іноземної мови – 80 балів
іспит із фізичної терапії, ерготерапії – 80 балів


Наші випускники отримують диплом, який дає право працювати в лікарнях, реабілітаційних центрах, госпіталях, навчально-спортивних комплексах, спортивних клубах. А також в санаторно-курортних закладах, науково-дослідних інститутах клінічного профілю та установах системи освіти всіх рівнів.