Меню
 • header08

Навчальний відділ – структурний підрозділ університету, що забезпечує організацію освітнього процесу, відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти.

З 1985 року навчальний відділ очолює Ліхолетова Наталія Василівна. 

Основною метою навчального відділу є організація освітнього процесу в академії на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі охорони здоров’я.

Функції навчального відділу 

 • Розробка проєктів наказів та розпоряджень щодо організації та оптимізації освітнього процесу в університеті.
 • Розробка і впровадження інструктивно-методичних матеріалів стосовно виконання нормативних документів МОН та МОЗ України з організації освітньої діяльності.
 • Координація діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів університету навчально-методичного спрямування.
 • Організаційна робота щодо відкриття нових спеціальностей, кафедр тощо.
 • Складання та затвердження графіків освітнього процесу на навчальний рік, планів формування груп.
 • Складання розкладів навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій,  атестації випускників, їх організаційне супроводження та контроль за їх виконанням.
 • Організація раціонального використання аудиторного фонду університету.
 • Розрахунок педагогічного навантаження та підготовка проєктів штатного розкладу науково-педагогічного персоналу університету у розрізі кафедр.
 • Ведення щомісячної статистики руху контингенту студентів.
 • Організація поновлення відрахованих осіб та переведення студентів з інших закладів вищої освіти на навчання до університету.
 • Організація і проведення навчальних та виробничих практик студентів.
 • Укладення контрактів на навчання зі студентами і інтернами, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 • Внесення та редагування даних студентів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, підготовка студентських документів (студентських квитків, дипломів про освіту).
 • Планування та контроль за підвищенням кваліфікації викладачів університету.

 

Контакти: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімн. №№ 57, 62, 63, 65, 91, 94
тел. (056) 766-48-44,  e-mail: