Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06


Вітаємо Вас на сторінці підготовчого відділення
для ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Дніпровського державного медичного університету!

 

Завідуючий підготовчим відділенням для іноземних громадян Колдунов Ярослав Вікторович

сайт Підготовчого відділення >>

Інформація для вступників:

Навчання відбувається з 1 жовтня по 30 червня:

І семестр – українська мова

ІІ семестр – українська мова, фізика, хімія, біологія.

Іноземці подають такі документи:

а) копію паспорта іноземного громадянина, або документ, який би засвідчував особу без громадянства;

б) оригінал документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) з середнім балом не нижче 160 балів за 200-бальною шкалою (не нижче 60% відповідної шкали країни) за умови вивчення та отримання не нижче 150 балів з конкурсних предметів (не нижче 50% відповідної шкали країни);

в) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

г) страховий поліс з надання екстреної  медичної допомоги (крім іноземців,  що прибули з країн,  з якими укладено угоди  про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

д) шість кольорових фотокарток розміром 30х40 мм;

ж) письмову згоду на обробку персональних даних.

ВАЖЛИВО

Документи, які вказані в підпунктах, повинні бути перекладені на українську мову з офіційним засвідченням перекладу.

Зазначені в підпунктах "а", "б", "в", "г" документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.