Меню
 • ДМА

Педагогічний трудовий колектив “Малюк” (ПТК “Малюк”)

Керівник – Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор З.М. Дубоссарська

Напрямок діяльності колективу – проведення циклів підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів:

 • ПАЦ “Акушерство і гінекологія” – очний 4 тижні
 • ТУ “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” – очний 4 тижні
 • ТУ “Скринінг патології шийки матки” - очний 2 тижні
 • ТУ “Попередження передачі ВІЛ/ СНІД від матері до дитини” - очний 2 тижні
 • ТУ “Невідкладні стани в акушерстві та гінекології” – очний 4 тижні
 • ТУ “Невідкладні стани в акушерстві та гінекології” - очний 2 тижні
 • ТУ “Актуальні питання в акушерстві, гінекології та перинатології” – очний 4 тижні
 • ТУ “Актуальні питання в акушерстві, гінекології та перинатології” – очний 2 тижні
 • Стажування “Акушерство і гінекологія” – очний 4 тижні
 • Вторинна спеціалізація “Акушерство та гінекологія” – очний 36 тижнів

Для оформлення на курси підвищення кваліфікації потрібно підписати договір про навчання на госпрозрахунковій основі з Державним закладом «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Для проходження курсів підвищення кваліфікації необхідно надати документи:

 1. Путівку на ПАЦ або курси ТУ з підписом головного лікаря та печаткою лікувального закладу
 2. Оригінали та ксерокопії, завірені у відділі кадрів за місцем роботи:
  a. диплома про вищу медичну освіту *
  b. сертифіката лікаря-спеціаліста *
  c. свідоцтва про кваліфікаційну категорію лікаря *
 3. Ксерокопію паспорта
 4. Особисту медичну книжку (форма первинної облікової документації № 1-ОМК)
 5. Тільки для передатестаційного циклу – довідку про необхідну кількість балів відповідно до кваліфікаційної категорії за Шкалою значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами згідно Наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009 р., завірену підписом головного лікаря та печаткою лікувального закладу і підтверджену копіями документів, завіреними у відділі кадрів за місцем роботи
 6. Тільки для циклів стажування та спеціалізації – фотографію 3х4 см та копію трудової книжки, завірену у відділі кадрів за місцем роботи

Примітка: * У разі зміни прізвища потрібна ксерокопія свідоцтва про шлюб або розлучення.

 

Після успішного закінчення циклу ТУ лікарю-курсанту видається посвідчення встановленого зразка.

Після успішного закінчення передатестаційного циклу, включаючи комп'ютерний контроль рівня знань, лікарю-курсанту видаються посвідчення встановленого зразка та свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії за фахом "Акушерство та гінекологія".

Після успішної атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням або підтвердженням звання "лікаря-спеціаліста", включаючи комп'ютерний контроль рівня знань, видається сертифікат встановленого зразка.