• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Професор Сергій Євгенович Стебельський – відомий вчений-морфолог, завідувач кафедри нормальної анатомії людини (1972 – 1982), активний громадський діяч, талановитий художник, високоерудована, цілеспрямована, добра та чуйна людина.

Сергій Євгенович народився 2 травня 1923 року в Катеринославі (на той час так називався Дніпро) в родині службовця. В династії Стебельських – шість поколінь медиків, тому не дивно, що ще в шкільні роки захоплення біологією привело його до анатомічного театру Дніпропетровського медичного інституту, де він на кафедрі анатомії людини під керівництвом доцента Є. Ц. Заремби виготовляв анатомічні препарати для шкільного біологічного кабінету.

С. Є. Стебельський – вихованець Дніпропетровського медичного інституту. У студентські роки він був активним членом анатомічного гуртка, багато препарував, малював анатомічні таблиці та схеми до дисертаційних робіт співробітників кафедр анатомії та гістології, виступав з доповідями на анатомічні теми. Після закінчення ДМІ в 1951 році за направленням працював завідувачем сільською лікарською дільницею, а у 1953 був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри анатомії. З цього часу його професійна діяльність назавжди пов’язана з нашим навчальним закладом. Під керівництвом завідувачки кафедри професорки К. Д. Філатової Стебельський долучається до наукових досліджень з макро-мікроскопії анатомії дихальних шляхів у нормі та під дією пилових виробничих факторів.

У 1959 році С. Є. Стебельський захищає кандидатську дисертацію на тему: «Морфологія бронхіальних судин і васкуляризація залоз слизової оболонки бронхів у нормі та експерименті». 1968 року обирається на посаду професора кафедри, а через рік захищає докторську дисертацію «Морфологія додаткових екстракардіальних джерел васкуляризації серця». З травня 1972 року професора Стебельського обирають завідувачем кафедри анатомії людини, якою він керував 10 років. З 1982 р. в – професор кафедри і до останніх днів продовжував наукову, педагогічну та методичну роботу. Під його керівництвом захищено 4 докторських та 13 кандидатських дисертацій, виконано ряд кафедральних науково-дослідних робіт.

У газеті інституту «Відмінник навчання» № 13 від 09.04.1979 читаємо: «Кафедра анатомії людини, яку очолює проф. С. Є. Стебельський, є фундаментальною в справі підготовки спеціалістів. Колектив кафедри розробляє, удосконалює і доповнює наукові ідеї академіка В. П. Воробйова – творця макромікроскопічної анатомії. Тут постійно йде творчий і науковий пошук. Лише в 1978 році завершено наукову працю, пов’язану з морфогенезом судинної і нервової систем багатьох органів людини, в якій окрім теоретично важливих узагальнень звернено увагу на практичне застосування одержаних даних у хірургічній практиці, у трансплантології, при вирішенні питань патогенезу ряду захворювань. Науковий пошук при розробці цієї теми наштовхує на ідею створити спеціальний пристрій. І от винахід – камера для вітальної мікроскопії, авторами якого є професор С.  Є.  Стебельський, доцент І. В. Юрченко, асистент В. С. Котляров. Перевага отриманих результатів перед відомими полягає у використанні комплексного підходу до аналізу судинно-тканинних відношень в органах, що розглядаються в цілісній конструкції».

Науковий напрямок досліджень професора Стебельського і кафедри загалом – вивчення внутрішньоорганної та тканинної синтопії органів залежно від їх конструкції та розвитку, ангіо- і лімфоархітектоніки мікроциркуляторного русла (МЦР) трахеї, бронхів, плеври та серця. Він виявив ряд морфологічних і функціональних закономірностей.

 

Частина 2. Творча діяльність С. Є. Стебельського

Частина 3. Лікарська династія Стебельських