Меню

На сьогоднішній день одним із найефективніших методів припинення пандемії COVID-19 залишається вакцинація. Проте прогрес не стоїть на місці. Нові пігулки  Паксловід для лікування COVID-19 у дорослих та дітей розробила американська компанія  Pfizer.

Паксловід є комбінацією двох пероральних препаратів нірматрелвір та ритонавір. Його приймають загалом по 3 таблетки всередину, кожні 12 годин протягом 5 днів. Лікування порушує реплікацію SARS-CoV-2 в організмі шляхом зв'язування з 3CL-подібною протеазою, ферментом, що має вирішальне значення для функціонування та розмноження вірусу.

Паксловід, ймовірно, є дуже ефективним для запобігання перебування в лікарні та смерті, пов'язаних з COVID-19. При клінічних випробуваннях він зменшив ризик госпіталізації або смерті на 89% у вразливих дорослих, серед яких - літні люди, вагітні жінки та люди з певними захворюваннями.

Детальніше...

Муковісцидоз (МВ) – аутосомно-рецесивне захворювання, зумовлене мутаціями в гені CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), що призводять до порушення транспорту іонів хлору та натрію через клітинну мембрану, спричиняють дегідратацію апікальної поверхні секреторного епітелію та збільшення в'язкості слизу. МВ уражає дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт, печінку, підшлункову залозу, слинні, потові залози, репродуктивну систему. Це одне з найпоширеніших спадкових захворювань з частотою народження 1 на 4500 осіб, при цьому частота носія мутацій гена CFTR досягає 1 на 25 осіб. Ще у 50-ті роки минулого сторіччя МВ відносили до розряду «фатальних захворювань», оскільки 60 % хворих помирали у віці до 1 року. Сьогодні завдяки розширенню знань про захворювання та спеціалізованій медичній допомозі МВ перейшов у розряд хронічних, а медіана очікуваної тривалості життя у розвинених країнах перевищила 45-річний рубіж.

Детальніше...

На сьогоднішній день, у реаліях пандемії COVID-19, увага міжнародної наукової спільноти зосереджена на застосуванні алгоритмів діагностики та лікування цієї патології. Зараз одним із найчутливіших методів для визначення патологічних змін у паренхімі легень, плевральній порожнині та середостінні  вважається комп’ютерна томографія. Проте не варто забувати і про інші методи візуалізації, які можуть бути використані навіть лікарями первинної ланки.

Детальніше...

У матеріалознавстві одним із важливих завдань було попередження інфекції, пов'язаної з поверхнею імплантатів. На сьогодні ми досягли значного прогресу у створенні біомедичних наделастичних сплавів на основі титану з високими механічними властивостями. Зважаючи на високу ймовірність розвитку імплант-асоційованої інфекції, актуальним завданням є надання матеріалу бактерицидних властивостей.

Детальніше...