• slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

ДДМУ – це провідний медичний університет України, престижна спеціальність, команда високопрофесійних викладачів, цікаве та насичене студентське життя.

ДДМУ – це унікальність освітньо-професійних програм

 • Студентоцентричність навчання – орієнтація навчального процесу на потреби здобувача освіти для максимальної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.
 • підхід – спрямованість навчання на підготовку фахівців, здатних успішно виконувати професійну діяльність.
 • Навчання через практику – відпрацювання практичних навичок безпосередньо в клінічному середовищі.
 • Сучасні інноваційні технології в навчанні – використання симуляційного навчання та інтерактивних технологій (системи тьюторства, відпрацювання клінічних сценаріїв відповідно до вимог об’єктивного структурованого клінічного іспиту).
 • Цілісність навчання – підготовка фахівців на всіх рівнях вищої освіти: бакалаврському, магістерському, освітньо-науковому та науковому. Потужна система післядипломного навчання, що створює умови для безперервного професійного розвитку фахівців.
 • Залучення до викладання провідних іноземних фахівців.

Пріоритети освіти В ДДМУ:

 • Відповідність освітньо-професійних програм національним та міжнародним професійним стандартам. Програми акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти України, відповідають загальноєвропейським рамкам кваліфікацій (FQ EHEA, EQF for LLL), Світовій конфедерації з фізичної терапії, Світовій федерації з ерготерапії, Всесвітній стоматологічній федерації, Європейській асоціації стоматологічної освіти.
 • Проведення практичних занять на базі провідних клінічних центрів і аптечних закладів Дніпровського регіону – наявність власної університетської клініки та укладання угод із закладами охорони здоров’я дає змогу опановувати професійні навички безпосередньо в клінічному середовищі.
 • Навчання в малих групах по 8 – 10 осіб – забезпечення максимальної взаємодії викладача зі здобувачами вищої освіти, що є запорукою якісної підготовки.
 • Доступ до освіти осіб з особливими потребами – створення безбар'єрного середовища та належних умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
 • Академічні свободи здобувачів – змога формувати індивідуальну освітню траєкторію, обираючи дисципліни за професійними вподобаннями.
 • Академічна мобільність здобувачів освіти – можливість урахування та перезарахування результатів навчання, отриманих за межами ДДМУ.

Обирай Дніпровський державний медичний університет, ми чекаємо саме на тебе!

Адреса приймальної комісії:

м. Дніпро
проспект Дмитра Яворницького, 24
49000

+38 (056) 371-07-78
+38 (097) 733-84-15