• students-april

Провізор - фахівець із повною вищою фармацевтичною освітою. Провізор аптеки та їх структурних підрозділів забезпечує населення та лікувально-профілактичні заклади лікарськими засобами та іншими товарами медичного

призначення. Забезпечує належну фармацевтичну опіку хворих при відпуску безрецептурних лікарських препаратів. Виготовляє та контролює якість лікарських засобів та напівфабрикатів. У сучасних умовах усе важливішою стає роль провізора у процесі лікування, яка полягає в передбаченні напряму розвитку хвороби й коригуванні її перебігу за допомогою ліків. Крім того, провізор може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах.


Дніпровський державний медичний університет
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю
226 «Фармація, промислова фармація» (Спеціалізація 226.01 Фармація)
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня: магістр фармації

Кваліфікація професійна: фармацевт, клінічний фармацевт, фармацевт-косметолог

Форма здобуття освіти: очна (денна); заочна (тільки на основі НРК5, НРК6 та НРК7 – здобутого освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра освітньої програми 226.01 «Фармація» та магістра спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я»)

 

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Термін навчання: 5 років

Предмети ЗНО (2020-2021 рр.):

 • українська мова (і література) – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / хімія / фізика – 100 балів

Предмети НМТ (2022-2023 рр.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / історія України / іноземна мова – 100 балів

Конкурсний бал – 120 балів

 

Вступ на основі НРК5, НРК6 226.01 «Фармація», НРК7 галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Термін навчання: 4 роки

Предмети ЗНО (2020-2021 рр.):

 • українська мова (і література) – 100 балів
 • на вибір вступника – 100 балів

Предмети НМТ (2022-2023 рр.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / історія України / іноземна мова – 100 балів

Конкурсний бал – 120 балів