• slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Провізор - фахівець із повною вищою фармацевтичною освітою. Провізор аптеки та їх структурних підрозділів забезпечує населення та лікувально-профілактичні заклади лікарськими засобами та іншими товарами медичного призначення. Забезпечує належну фармацевтичну опіку хворих при відпуску безрецептурних лікарських препаратів. Виготовляє та контролює якість лікарських засобів та напівфабрикатів. У сучасних умовах усе важливішою стає роль провізора у процесі лікування, яка полягає в передбаченні напряму розвитку хвороби й коригуванні її перебігу за допомогою ліків. Крім того, провізор може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах.


Дніпровський державний медичний університет
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю
226 «Фармація, промислова фармація» (Спеціалізація 226.01 Фармація)
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня: магістр фармації

Кваліфікація професійна: фармацевт, клінічний фармацевт, фармацевт-косметолог

Форма здобуття освіти: очна (денна) або заочна

(навчання за заочною формою можливе тільки при вступі на основі НРК5 – здобутого освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра освітньої програми 226.01 «Фармація»)

Навчання за очною (денною) формою можливе за бюджетні кошти або за кошти фізичних/юридичних осіб.

 

Вступ на основі повної загальної середньої освіти:

Термін навчання: 5 років

 

Предмети ЗНО (2021 р.):

 • українська мова (і література) – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / хімія / фізика – 100 балів

Предмети НМТ (2022 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • історія України – 100 балів

Предмети НМТ (2023 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / історія України / іноземна мова – 100 балів 

Предмети НМТ (2024 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • історія України – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / іноземна мова / географія / українська література – 100 балів

Конкурсний бал – 150 балів

 

Вступ на основі НРК5 226.01 «Фармація»

Термін навчання: 4 роки (за кошти фізичних та / або юридичних осіб)

Предмети ЗНО (2021 р.):

 • українська мова (і література) – 100 балів
 • на вибір вступника (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) – 100 балів

Предмети НМТ 2022-2024 рр. такі ж, як зазначено вище

Конкурсний бал – 150 балів