• slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Лікар загальної практики - це багатопрофільний спеціаліст з лікування внутрішніх, хірургічних, гінекологічних, дитячих, інфекційних та інших захворювань. До кола його професійних завдань відноситься не тільки діагностика та лікування захворювань, а і розробка програм з реабілітації та профілактики.

До підготовки лікарів загальної практики в ДДМУ залучені найкращі спеціалісти в різних областях медицини, використовуються сучасні технології навчання: технічні засоби візуалізації, манекени, муляжі, симулятори. Відпрацювання практичних навичок проходить у сучасному тренінговому центрі з використанням манекенів 4-5 поколінь реалістичності.

Бази теоретичної підготовки забезпечені інтерактивними панелями, мультимедійними системами, смарт-телевізорами; підкріплені широким набором анатомічних макро- та мікропрепаратів, муляжів та лабораторних систем.

 

Дніпровський державний медичний університет
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю
222 «Медицина» за двома рівнями вищої освіти

 

ДРУГИЙ (магістерський) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня: магістр медицини

Кваліфікація професійна: лікар

Форма здобуття освіти: очна (денна)

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Термін навчання: 6 років (можливе навчання за бюджетні кошти або за кошти фізичних/юридичних осіб)

 

Предмети ЗНО (2021 р.):

 • українська мова (і література) – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / хімія / фізика – 100 балів

Предмети НМТ (2022 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • історія України – 100 балів

Предмети НМТ (2023 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / історія України / іноземна мова – 100 балів 

Предмети НМТ (2024 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • історія України – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / іноземна мова / географія / українська література – 100 балів

 

Конкурсний бал – 150 балів


 

Вступ на основі НРК5, НРК6 223 «Медсестринство»

Термін навчання: 5 років (за кошти фізичних та / або юридичних осіб)

 

Предмети ЗНО (2021 р):

 • українська мова (і література) – 100 балів
 • на вибір вступника (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) – 100 балів

Предмети НМТ 2022-2024 р.р. такі ж, як зазначено вище

 

Конкурсний бал – 150 балів

Післядипломна освіта: інтернатура 1-3 роки з 30 лікарських спеціальностей

Вторинна спеціалізація: 3-9 місяців із 19 лікарських спеціальностей


 

ТРЕТІЙ (освітньо-науковий) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: доктор філософії (PhD)

Кваліфікація освітня: доктор філософії з медицини

Форма здобуття освіти: денна / заочна

Термін навчання: 4 роки на базі другого рівня освіти

 

Вступні випробування:

 • іспит з іноземної мови – 80 балів
 • іспит із медицини – 80 балів