Лікар загальної практики - це багатопрофільний спеціаліст з лікування внутрішніх, хірургічних, гінекологічних, дитячих, інфекційних та інших захворювань. До кола його професійних завдань відноситься не тільки діагностика та лікування захворювань, а і розробка програм з реабілітації та профілактики.

До підготовки лікарів загальної практики в ДДМУ залучені найкращі спеціалісти в різних областях медицини, використовуються сучасні технології навчання: технічні засоби візуалізації, манекени, муляжі, симулятори. Відпрацювання практичних навичок проходить у сучасному тренінговому центрі з використанням манекенів 4-5 поколінь реалістичності.

Бази теоретичної підготовки забезпечені інтерактивними панелями, мультимедийними системами, смарт-телевізорами; підкріплені широким набором анатомічних макро- та мікропрепаратів, муляжів та лабораторних систем. 

 

Дніпровський державний медичний університет 
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 222 «Медицина»
за двома рівнями вищої освіти 

ДРУГИЙ (магістерський) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня: магістр медицини

Кваліфікація професійна: лікар

Форма здобуття освіти: денна / очна

Фінансування: бюджет/контракт

Термін навчання: 6 років на базі повної загальної середньої освіти

Предмети ЗНО (2019-2022 рр.) / НМТ:

українська мова (і література) – 100 балів
математика – 100 балів
хімія / фізика / біологія – 100 балів
історія України (для НМТ)

Післядипломна освіта: інтернатура 1-3 роки з 30 лікарських спеціальностей

Вторинна спеціалізація: 3-9 місяців із 19 лікарських спеціальностей


 

ТРЕТІЙ (освітньо-науковий) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: доктор філософії (PhD)

Кваліфікація освітня: доктор філософії з медицини

Форма здобуття освіти: денна / заочна

Термін навчання: 4 роки на базі другого рівня освіти

Вступні випробування:        

іспит з іноземної мови – 80 балів
іспит із медицини – 80 балів