Харектерна особливість спеціальності "Стоматологія" полягає в застосуванні сучасних методів діагностики та лікування захворювань ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки, а також проведенні підготовки до протезування зубів і вибору методів лікування та конструкцій зубних протезів.

Новим кроком інноваційного розвитку спеціальності стало створення симуляційно-клінічного центру як нової моделі навчального процесу для студентів-стоматологів та лікарів-інтернів. На базі центру створено 9 симуляційних класів, 7 залів терапевтичної та ортопедичної стоматології, спеціалізовані кабінети з терапевтичної, ортопедичної та хірургічної стоматології.

 

Дніпровський державний медичний університет
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 221 «Стоматологія»
за двома рівнями вищої освіти

ДРУГИЙ (магістерський) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня: магістр стоматології

Кваліфікація професійна: лікар-стоматолог

Форма здобуття освіти: денна / очна

Термін навчання: 5 років на базі повної загальної середньої освіти

Предмети ЗНО (2019-2022 рр.) / НМТ:

українська мова (і література) – 100 балів
математика – 100 балів
хімія / фізика / біологія – 100 балів
історія України (для НМТ)

Післядипломна освіта: інтернатура 1 рік

Вторинна спеціалізація: 2-4 місяців із 4 спеціальностей


 

ТРЕТІЙ (освітньо-науковий) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: доктор філософії (PhD)

Кваліфікація освітня: доктор філософії зі стоматології

Форма здобуття освіти: денна / заочна

Термін навчання: 4 роки на базі другого рівня освіти

Вступні випробування:

іспит з іноземної мови – 80 балів
іспит зі стоматології – 80 балів


 

pp