• slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Характерна особливість спеціальності "Стоматологія" полягає в застосуванні сучасних методів діагностики та лікування захворювань ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки, а також проведенні підготовки до протезування зубів і вибору методів лікування та конструкцій зубних протезів.

Новим кроком інноваційного розвитку спеціальності стало створення симуляційно-клінічного центру як нової моделі навчального процесу для студентів-стоматологів та лікарів-інтернів. На базі центру створено 9 симуляційних класів, 7 залів терапевтичної та ортопедичної стоматології, спеціалізовані кабінети з терапевтичної, ортопедичної та хірургічної стоматології.

 

Дніпровський державний медичний університет
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю
221 «Стоматологія» за двома рівнями вищої освіти

 

 

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня: магістр стоматології

Кваліфікація професійна: лікар-стоматолог

Форма здобуття освіти: очна (денна)

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Термін навчання: 5 років (можливе навчання за бюджетні кошти або за кошти фізичних/юридичних осіб)

 

Предмети ЗНО (2021 р.):

 • українська мова (і література) – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / хімія / фізика – 100 балів

Предмети НМТ (2022 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • історія України – 100 балів

Предмети НМТ (2023 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / історія України / іноземна мова – 100 балів

Предмети НМТ (2024 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • історія України – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / іноземна мова / географія / українська література – 100 балів

Конкурсний бал – 150 балів

Післядипломна освіта: інтернатура 1 рік

Вторинна спеціалізація: 2-4 місяці з 4 спеціальностей

 


 

ТРЕТІЙ (освітньо-науковий) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: доктор філософії (PhD)

Кваліфікація освітня: доктор філософії зі стоматології

Форма здобуття освіти: денна / заочна

Термін навчання: 4 роки на базі другого рівня освіти

 

Вступні випробування:

 • іспит з іноземної мови – 80 балів
 • іспит зі стоматології – 80 балів