• slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Фізична терапія (фізична реабілітація) — це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих.

Ерготерапія (грец. εργον — праця та θεραπεία — лікування) — комплекс реабілітаційних заходів у особи із порушенням психічних або фізичних функцій організму, спрямованих на відновлення повсякденної діяльності людини із урахуванням наявних фізичних обмежень.

Ерготерапія застосовується як складова лікувального процесу у хворих із обмеженими можливостями, і направлена на відновлення та підтримку необхідних для повсякденного життя побутових навичок та дій, і сприяє не тільки відновленню рухової активності, але й адаптації людини до нормального життя, що допомагає їй досягти максимальної самостійності в побуті та стати більш соціально адаптованою.

У більшості країн світу ерготерапію проводять спеціалісти — ерготерапевти.

Фізичний терапевт та ерготерапевт – це фахівець, який покращує якість життя хворого через максимальне відновлення функціональних рухових можливостей. У випадках обмеження фізичних можливостей пристосовує до максимально активного життя у нових умовах, а також до більш повної інтеграції в усіх сферах його діяльності.


Дніпровський державний медичний університет
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю
227 «Терапія та реабілітація» за рівнями вищої освіти

 

ПЕРШИЙ (бакалаврський) РІВЕНЬ

Освітній ступінь: бакалавр

Кваліфікація освітня: бакалавр терапії та реабілітації

Кваліфікація професійна: 3226 – асистент фізичного терапевта, ерготерапевта

Форма здобуття освіти: очна (денна)

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Термін навчання: 4 роки (можливе навчання за бюджетні кошти або за кошти фізичних/юридичних осіб)

 

Предмети ЗНО (2021 р.):

 • українська мова (і література) – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / хімія / фізика – 100 балів

Предмети НМТ (2022 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • історія України – 100 балів

Предмети НМТ (2023 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / історія України / іноземна мова – 100 балів

Предмети НМТ (2024 р.):

 • українська мова – 100 балів
 • математика – 100 балів
 • історія України – 100 балів
 • біологія / фізика / хімія / іноземна мова / географія / українська література – 100 балів

Конкурсний бал – 100 балів; на місця державного замовлення – 130 балів

 

Вступ на основі НРК5 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

Термін навчання: 3 роки (тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

 

Предмети ЗНО (2021 р):

 • українська мова (і література) – 100 балів
 • на вибір вступника (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) – 100 балів
 • Предмети НМТ 2022-2024 р.р. такі ж, як зазначено вище

 

Конкурсний бал – 100 балів

Випускник може працювати на посадах: асистент фізичного терапевта, асистент ерготерапевта, масажист, масажист спортивний, а також може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.


 

ДРУГИЙ (магістерський) РІВЕНЬ

 

Освітній ступінь: магістр

Кваліфікація освітня: магістр фізичної терапії, ерготерапії за спеціалізацією 227.1 Фізична терапія або 227.2 Ерготерапія

Кваліфікація професійна:

 • Для спеціалізації 227.1 Фізична терапія – Фізичний терапевт;
 • Для спеціалізації 227.2 Ерготерапія – Ерготерапевт

Форма здобуття освіти: очна (денна)

 

Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія» здійснюється на основі НРК6 за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» або за напрямом 6.010203 «Здоров'я людини» (професійне спрямування «Фізична реабілітація»).

Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціалізацією 227.2 «Ерготерапія» на основі НРК6 за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація», а також НРК6 за напрямами 016 «Спеціальна освіта», або 6.010203 «Здоров'я людини» (професійне спрямування «Фізична реабілітація»), або 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)».

Термін навчання: 2 роки (можливе навчання за бюджетні кошти або за кошти фізичних/юридичних осіб)

 

Прийом на навчання здійснюється за результатами Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023 або 2024 років та фахового іспиту

 

Конкурсний бал – 100 балів; на місця державного замовлення – 130 балів

 


 

ТРЕТІЙ (освітньо-науковий) РІВЕНЬ

 

Освітній ступінь: доктор філософії (PhD)

Кваліфікація освітня: доктор філософії з терапії та реабілітації

Форма здобуття освіти: денна / заочна

Термін навчання: 4 роки на базі другого рівня освіти

 

Вступні випробування:

 • іспит з іноземної мови – 80 балів
 • іспит з фізичної терапії, ерготерапії – 80 балів

 


Наші випускники отримують диплом, який дає право працювати в лікарнях, реабілітаційних центрах, госпіталях, навчально-спортивних комплексах, спортивних клубах. А також в санаторно-курортних закладах, науково-дослідних інститутах клінічного профілю та установах системи освіти всіх рівнів.