Меню
 • Випускники з дипломами
Асоціація випускників Дніпровського державного медичного університету (далі – Асоціація) – добровільне об'єднання людей, що в різні роки навчалися в університеті. Асоціація створена і діє на добровільних некомерційних засадах для взаємовигідної співпраці та спілкування, при збереженні самостійності, правової та майнової незалежності її членів.
 
Ми об’єднуємося для досягнення спільної мети – промоції ідей гуманізму і чеснот медицини та гідного представництва своєї Alma mater в Україні та світі.
 
Членами Асоціації мають право бути випускники та колишні студенти, що в різні роки навчалися в ДДМУ і продовжують гідно нести його етичні ідеали й професійні стандарти.
 
Координацію діяльності Асоціації здійснює рада асоціації випускників Дніпровського державного медичного університету (далі – Рада), до складу якої можуть бути обрані як науково-педагогічні працівники ДДМУ, так і випускники, що працюють поза його межами, у тому числі громадяни інших держав.
 
Асоціація та Рада діють на підставі окремого Статуту, що має відповідати загальним принципам діяльності громадських організацій.
На період формування робочих органів асоціації координацію здійснює робоча рада. Обов’язки голови ради випускників ДДМУ покладені на завідувача кафедри гігієни, екології та охорони праці, професора Олександра Анатолійовича Шевченка.
 
Порядок роботи, звітування та переобрання Ради регламентується Статутом Асоціації.
 
Завданнями Ради та Асоціації є:
 1. Підтримка іміджу ДДМУ в Україні та світі, донесення інформації про умови, можливості та переваги навчання в університеті на переддипломному та післядипломному рівнях.
 2. Формування єдиної бази випускників ДДМУ різних років, їх професійних і суспільних досягнень, актуальної інформації.
 3. Координація та допомога в організації ювілейних зустрічей випускників різних років.
 4. Проведення на базі ДДМУ форумів, конференцій, зборів у межах напрямів діяльності та Статуту.
 5. Висвітлення цікавих сторінок з історії випусків різних років, біографій окремих випускників та їх професійної і громадської діяльності на шпальтах університетських часописів.
 6. Активна співпраця з адміністрацією ДДМУ, профспілкою її співробітників в межах спільних завдань та інтересів.
Рекомендації до організаторів зустрічі випускників минулих років.
 1. Своєчасне надання Раді інформації про планування зустрічі у формі заяви на ім’я ректора, академіка НАМН України Т. О. Перцевої.
 2. Надання пропозицій щодо програми зустрічі, участі викладачів, проведення екскурсій тощо.
 3. Коротка статистична довідка про випуск, кількість учасників зустрічі, кількісні дані про випускників за містами та країнами проживання, спеціалістів різних спеціальностей, їхні професійні здобутки.
 4. Контактні дані організаторів зустрічі.
 5. Відповідальність за збір учасників зустрічі, програму заходу випускників та організацію несе організаційний комітет.
За багаторічною традицією випускники різних років зустрічаються в стінах рідної аlma mater в літні чи вересневі дні на території студентського містечка – морфологічного корпусу.
Для сприяння проведенню зустрічей випускників, а саме: надання аудиторій, знайомства з архітектурно-музейним комплексом університету, кафедрами започаткована громадська «Рада випускників минулих років».
 
Рада представлена професорсько-викладацьким складом університету. Голова Ради професор Олександр Анатолійович Шевченко завідувач кафедри гігієни, екології та охорони праці.
 
Повноваження ради:
 1. Узгодження з керівництвом закладу зустрічі випускників, дати і місця її проведення та необхідного обладнання і технічних засобів.
 2. Узгодження участі викладачів університету у заході та надання інформації про діяльність закладу.
 3. Узгодження оглядової екскурсії в музеях і на кафедрах університету.
 4. Розгляд пропозицій і побажань випускників.
 5. Пропозиція зон для фотографування.
 6. Надання можливості для висвітлення в засобах масової інформації про зустріч випускників.