Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Видавнича діяльність

 

 

Газета "Пульс" виходить з 1931 року.

Тираж: 1000 примірників. Розповсюджується серед студентів, викладачів та співробітників ДДМУ.

Редактор: СОКОЛОВА Алла 

e-mail:


 

Науково-медичний журнал «Медичні перспективи»


Журнал «Медичні перспективи» видається з 1996 року, з 1999 року атестований ВАК України як фахове видання.

Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, журналу присвоєна категорія "А" (наказ МОН України  від  24.09.2020 № 1188).

ISSN 2307-0404

Засновник: Дніпровський державний медичний університет

Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №1721 від 24.10.1995 р.

e-mail:

https://medpers.dmu.edu.ua/

Детальніше...

Електронний науковий фаховий журнал “Морфологія”


ISSN 1997-9665 Morfologiâ

Засновники: Всеукраїнська громадська організація „Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України”, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Постановами президії ВАК України від 18.01.07 р. і 14.06.2007 р. журнал атестований як фахове електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

web-сторінка журналу:
http://morphology.dma.dp.ua/
https://morphology.dmu.edu.ua

Детальніше...

 

Науково-практичний журнал Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія

Дніпровський державний медичний університет. Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини

Детальніше...


Науково-практичний журнал «Урологія» був заснований Дніпропетровською державною медичною академією (нині Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») та Інститутом урології і нефрології Академії медичних наук України (нині Державний заклад «Інститут урології Академії медичних наук України»).

Зареєстрований у Міністерстві інформації України: реєстраційне свідоцтво – серія KB №2374 від 15.01.1997 р.

Постановою президії ВАК України журнал включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюл. ВАК України № 4, 1999 р.). В 2010 р. проведено перереєстрацію журналу як фахового видання (Постанова ВАК України №1-5/3 від 14.04.2010 р.).

Сайт: https://urologiya.dmu.edu.ua/

Детальніше...