Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

При Дніпропетровській медичній академії існує чотири Спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій: 

 1. Спеціалізована вчена рада Д 08.601.01 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:
  • 14.01.03 – хірургія;
  • 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина
  • 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія.
 2. Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями:
  • 14.01.10 – педіатрія;
  • 14.01.11 – кардіологія;
  • 14.01.36 – гастроентерологія.
 3. Спеціалізована вчена рада Д 08.601.03 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:
  • 14.01.21 – травматологія та ортопедія;
  • 14.03.01 – нормальна анатомія;
  • 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.
 4. Спеціалізована вчена рада Д 08.601.04 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:
  • 14.01.01 – акушерство та гінекологія;
  • 14.01.22 – стоматологія

 Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

З метою подальшого удосконалення планування НДР, дисертаційних робіт, контролю виконання та ефективності впровадження отриманих результатів в практику охорони здоров’я при Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» функціонують ряд проблемних комісій, які є постійно діючим органом, що здійснює наукову оцінку, прогнозування й координацію наукових досліджень та забезпечує їх виконання відповідними кадрами.

Детальніше...

З моменту свого заснування в 1916 р., ДДМУ є одним з фундаментальних центрів вищої медичної освіти і науки в Україні і Східній Європі.

Детальніше...

Комісія з питань біомедичної етики створена для надання консультативної допомоги й здійснення контролю забезпечення етичних та морально-правових аспектів під час проведення клінічних випробувань за участю людей та досліджень із залученням лабораторних тварин при виконанні науково-дослідних й дисертаційних робіт у Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».

Детальніше...

Студентське наукове товариство ДДМУ нараховує 38 наукових гуртків, що охоплюють понад 400 студентів. Це створює умови для творчої діяльності, набуття впевненості у своїх можливостях опанування науковими матеріалами, в досягненні необхідних професійних якостей.

Детальніше...