Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

 

Науменко Леонід Юрійович

Координатор міжнародної діяльності 
помічник ректора з міжнародних зв'язків,
професор Л.Ю. Науменко

 

Міжнародна діяльність університету здійснюється за напрямами:

 • співпраця із закордонними профільними університетами;
 • участь професорсько-викладацького складу в міжнародних форумах і конференціях;
 • організація прийому закордонних організацій освітянського напряму;
 • співпраця з фірмами-посередниками з набору на навчання іноземних громадян;
 • обмін делегаціями із закордонними профільними університетами з питань медичної освіти;
 • обмін студентами на період практики та навчання за угодами із закордонними університетами;
 • участь у вітчизняних та закордонних виставках з питань освіти та підготовки рекламно-інформаційних видань.

 

Університет активно розвиває міжнародну співпрацю:

 1. Меморандум про наміри з Університетом Лунд, кафедра біології (Швеція)
 2. Угода про співпрацю з Університетом інформатики і мистецтв м. Лодзь (Польща)
 3. Угода про співробітництво з Жешувським університетом (Польща)
 4. Меморандум про наміри з Holy Family Hospital – Nathareth affiliated with BAR ILLAN University (Ізраїль) 
 5. Угода з Academic Arab College of Education in Israel – Haifa
 6. Угода про наукову і навчальну співпрацю з Медичним Університетом м. Відень (Австрія)
 7. Угода про співпрацю з Азербайджанською державною академією фізичної культури і спорту (Азербайджан)
 8. Рамкова угода про міжнародне науково-технічне співробітництво з Лодзинським технологічним університетом (Польща)
 9. Угода про співпрацю з Університетом м. Сусс, факультет медицини (Туніс)
 10. Угода про співпрацю з Кардіологічним шпиталем м. Вільнюс (Литва)
 11. Угода про співпрацю з Maharashtra University of Health Science, Nashik (Індія)
 12. Меморандум про взаєморозуміння з Бухарським державним медичним інститутом імені Абу Алі ібн Сіно (Узбекистан)
 13. Меморандум про співпрацю з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (Німеччина)
 14. Меморандум про взаєморозуміння з Anara AB, spin-of business of Dept Biology, Lund University (Швеція)
 15. Меморандум про взаєморозуміння з University of Monastir (Туніс)
 16. Меморандум про взаєморозуміння з Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Pulawy (Польща)
 17. Меморандум про взаєморозуміння з SGP+Group Consortium, м. Треллеборг (Швеція)
 18. Меморандум про взаєморозуміння з Медичним університетом м. Пловдів (Болгарія)
 19. Угода про академічну, наукову та культурну співпрацю з Universidad de Sevilla (Іспанія)
 20. Угода про співробітництво з University of Dundee для створення механізмів розвитку академічної мобільності студентів і викладачів
 21. Угода про співробітництво з Palacky University Olomouc для створення механізмів розвитку академічної мобільності студентів і викладачів

Університет має 18 угод на співпрацю з закордонними вищими навчальними закладами, науковими та лікувальними установами. Укладені угоди мають на меті розширення співробітництва і взаємодії із закладами – партнерами. До сфери інтересів міжнародного наукового і навчального співробітництва долучаються такі види діяльності як обміни викладачами і студентами, спільні дослідження (що є предметом окремих угод), організація та спільне проведення наукових симпозіумів, робочих нарад та конференцій, спільне використання набутих розробок та інноваційних методів викладання, обмін досвідом в організації навчального процесу. Угоди не містять у собі фінансових зобов`язань. Заходи, що потребують спільного фінансування, оформлюються додатковими угодами окремо у кожному випадку.

Претенденти на навчання, закордонні фахівці та університети можуть отримати кваліфіковані консультації щодо можливостей співпраці з ДДМУ через фахівців міжнародного відділу.