Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

 

Місія:

Здійснення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я, підтримання ролі авторитетної науково-дослідницької , практично-орієнтованої, інноваційної навчальної платформи для фахівців-медиків, розвиток фундаментальної і прикладної науки, надання професійної медичної допомоги населенню. Формування високоосвічених, демократичних і національно свідомих людей.

Візія:

Лідерство в сфері медичної освіти, науковій діяльності, підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів в галузі охорони здоров’я, набутті практичних навичок найвищої якості, програмах міжнародного співробітництва і академічної мобільності.

Ключові цінності:

Здоров’я людини та суспільства, лідерство, професіоналізм, гуманізм, відповідальність, духовність, креативність, академічна доброчесність.