Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Лікувально-профілактична діяльність ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" є одним із головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, що реалізуються за рахунок інтеграції навчального процесу, науки та медичної практики, підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу. Велику сумісну лікувально-профілактичну роботу з органами практичної охорони здоров'я проводить лікувальний відділ ДЗ "ДМА".

Проректором з лікувальної роботи з 1976 по 1981 рік був «Лауреат державної премії України» професор Ю.Ю. Колонтай. Він був занесений до Книги Трудової Слави Дніпропетровської області, нагороджений орденами Червоної Зірки та Богдана Хмельницького, медалями, значком «Відмінник охорони здоров'я».

З 1982 по 1989 pp. проректором з лікувальної роботи стає професор Ю.О. Філіппов, якого згодом обрано членом-кореспондентом АМН України. Ним розроблено та запатентовано ряд нових лікувальних препаратів.

З 1989 по 1993 pp. проректором з лікувальної роботи був «Заслужений діяч науки і техніки, професор І.С. Мащенко. Круг обов'язків проректора з лікувальної роботи розширився за рахунок приєднання до лікувального відділу клінічної ординатури.

З 1994 по 1999 pp. проректором з лікувальної роботи була Заслужений працівник народної освіти України, професор В.А. Тіщенко. В ці роки, які відзначились погіршенням стану здоров'я населення, наявністю епідемії дифтерії та туберкульозу, В.А. Тіщенко організувала чітку роботу лікувального відділу по масовій вакцинації студентів і співробітників проти дифтерії, регулярному-поглибленому обстеженню і лікуванню співробітників та студентів, медичній допомозі пенсіонерам.

Вона - один із організаторів програм «Діти Дніпропетровщини», «Планування сім'ї», «Здоров'я людей похилого віку», «Сімейна медицина». В.А. Тіщенко багато зробила для стабільності клінічних баз медичної академії. Всі вони за цей час одержали статус клінічних лікувально-профілактичних закладів, що затверджено МОЗ України.

У зв'язку з реорганізацією, з метою підвищення ефективності керівництва, лікувальний відділ був приєднаний до наукового відділу і з 1999 по 2005 pp. проректор з наукової роботи, член-кореспондент АМН України, професор О.В. Люлько, крім наукового, очолив роботу лікувального відділу, а заступником проректора з лікувальної роботи став професор Стусь В.П., який працював на цій посаді до 2014 року. З вересня 2014 року заступником проректора з лікувальної роботи стала професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, д.мед.н., доцент Сорокіна Олена Юріївна, яка працює на цій посаді по теперішній час.

Саме в цей період сумісна робота лікувального відділу з органами практичної охорони здоров'я піднімається на свій кращий рівень. У 2001- 2002 навчальному році Дніпропетровська медична академія за зайняте друге місце у номінації «Лікувальна робота» державного рейтингу вищих медичних навчальних закладів III -IV рівнів акредитації нагороджується Дипломом МОЗ України.

З 01.09.2005 р. проректором з наукової роботи призначено В.И. Мамчура, який поряд з виконанням обов'язків проректора з наукової роботи активно співпрацює з лікувальним відділом. Мамчур В.И. - доктор медичних наук, професор, Член Президії ДФЦ МОЗ України, асоціації фармакологів України, Проблемної комісії «Фармакологія», член спеціалізованої вченої Ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, науково-експертної Ради ВАК України (2001-2008).

Старшим інспектором лікувального відділу з 1989 року по теперішній час незмінно працює Т.В. Рибальченко, яка до цього з 1985 року працювала в навчальному відділі ДМА.

Академія провадить лікувальну діяльність у рамках навчально-виховного та наукового процесу, основні завдання і порядок якої визначаються Міністерством охорони здоров'я, Статутом ДМА і "Положенням про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я».

Звіти з лікувальної роботи клінічних кафедр затверджуються завідувачами кафедр та головними лікарями клінічних баз, аналізуються відповідальними за лікувальну роботу на факультетах, обговорюються та затверджуються Вченими радами факультетів. Сумісна лікувально-профілактична робота кафедр академії і закладів охорони здоров'я області і міста розглядається на розширеному засіданні Вченої Ради ДЗ "ДМА" за участю керівників клінічних лікувальних закладів.

Співробітники академії приймають активну участь у засіданнях колегій міського управління та головного управління охорони здоров'я при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, нарадах обласної державної адміністрації з питань охорони здоров'я, селекторних нарадах та колегіях МОЗ України.

Спільна лікувально-профілактична робота виконується на базі 58 лікувально-профілактичних закладів м. Дніпропетровська та області, з яких 40 є клінічними базами, затвердженими наказами МОЗ України, а також на базі медичного центру ДЗ "ДМА МОЗ України" та відокремленого підрозділу «Клініка медичної академії».

На клінічних кафедрах працюють 80 докторів медичних наук та 290 кандидатів медичних наук.

Член-кореспондент НАН та НАМН України професор Л.В. Новицька-Усенко
проводить практичну підготовку лікарів з анестезіології

 

Член-кореспондент НАМН України професор О.В. Люлько проводить майстер-клас з молодими лікарями

Щоденно на базі 58 лікувальних закладів Дніпропетровської області 457 співробітників медичної академії проводять лікувальну роботу: ведуть хворих, консультують, виконують операції, приймають пологи. Це висококваліфіковані спеціалісти, майже 90% із них мають вишу та першу лікарські категорії. Клінічними кафедрами у співдружності з органами охорони здоров'я проводиться значна профілактична та лікувально-оздоровча робота. У цьому допомагає рада з її координації, постійні ділові контакти керівництва академії.

Сучасні технології ендопротезування великих суглобів запропоновані професором О.Є. Лоскутовим
отримали широке визнання в Україні та за її межами

Протягом року співробітники клінічних кафедр ДЗ "ДМА" виконують більше 12 тисяч операцій і асисгенцій, проводять біля 170 тисяч консультацій, проліковують в межах 45 тисяч хворих, приймають до 800 пологів.

Маючи такий потенціал, медична академія суттєво впливає на стабілізацію та покращення основних показників здоров'я населення регіону. Співробітниками ДЗ "ДМА" розроблена модель бюджетно-страхового фінансування охорони здоров'я, модель реорганізації первинної допомоги, розроблено проект впровадження сімейної медицини до первинної медико-санітарної допомоги, розроблені медичні стандарти, необхідні для впровадження страхової медицини.

Спільні розробки та виконання програм "Планування сім'ї", "Репродуктивне здоров'я", «Безпечне материнство» та "Діти України" дозволили стримати катастрофічне погіршення здоров'я жінок та дітей.

Значний внесок одержано при впровадженні міжгалузевої програми «Здоров'я нації», програми "Здоров'я людей похилого віку", «Поліпшення медичного обслуговування сільського населення», «Туберкульоз», "Профілактика та реабілітація серцево-судинної патології", комплексної програми "Цукровий діабет", створення "Асгма-школи" та ін. У цьому ж аспекті значним вкладом є також участь медичної академії у проведенні «Днів здоров'я» у Дніпропетровську та області.

Майстер-клас для викладачів та іноземних фахівців проводить професор І.В. Ковач