Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Відділ є  структурним підрозділом Університету, що створений з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки фахівців шляхом проведення психофізіологічних та соціологічних досліджень серед студентів, слухачів, аспірантів та інших осіб,  розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі освітні програми й спеціальності, а також інших заходів, розроблених відповідно до концепції розвитку Університету.

Основні завдання навчальної лабораторії психофізіологічного розвантаження:

Метою навчальної лабораторії психофізіологічного розвантаження Дніпровського державного медичного університету є отримання необхідного обсягу в галузі забезпечення якості функціональних досліджень, досягнення та підтримка високого рівня організації їх проведення, інформативності, об’єктивності та достовірності. Психофізіологія є науковою галуззю, яка вивчає закономірності співвідношення психічного і фізіологічного для встановлення психофізіологічних механізмів життєдіяльності, розвитку, навчання та праці людини. Про проблемні соціальні ситуації і відпрацювання на їх основі рекомендацій, направлених на вирішення поставлених завдань для підвищення якості освітнього процесу та діяльності закладу вищої освіти.

Дослідження сучасної психофізіології здійснюються за такими основними напрямами:  методи психофізіологічних досліджень; методи і засоби психофізіологічного забезпечення діяльності; психофізіологія розвитку та навчання; діагностика і корекція психофізіологічного стану; психофізіологічне прогнозування ефективності різних видів діяльності; психофізіологія стресу; психофізіологічні закономірності адаптації; психофізіологія спілкування та інше.

Контакти:

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімната 25.

Тел. +38(056) 766-48-08

е-mail: