Меню
  • Students

Сайт лікувального відділу lv.dmu.edu.ua

Велику сумісну лікувально-профілактичну роботу з органами практичної охорони здоров’я проводить лікувальний відділ ДЗ "ДМА ".

Проректором з лікувальної роботи з 1976 по 1981 рік був «Лауреат державної премії України» професор Ю.Ю. Колонтай. Він був занесений до Книги Трудової Слави Дніпропетровської області, нагороджений орденами Червоної Зірки та Богдана Хмельницького, медалями, значком «Відмінник охорони здоров’я».

З 1982 по 1989 рр. проректором з лікувальної роботи стає професор Ю.О. Філіппов, якого згодом обрано членом-кореспондентом АМН України. Ним розроблено та запатентовано ряд нових лікувальних препаратів.

З 1989 по 1993 рр. проректором з лікувальної роботи був «Заслужений діяч науки і техніки, професор І.С. Мащенко. Круг обов’язків проректора з лікувальної роботи розширився за рахунок приєднання до лікувального відділу клінічної ординатури.

Колонтай Ю.Ю. Філіпов Ю.О. Мащенко І.С.

 

З 1994 по 1999 рр. проректором з лікувальної роботи була Заслужений працівник народної освіти України, професор В.А. Тіщенко. В ці роки, які відзначились погіршенням стану здоров’я населення, наявністю епідемії дифтерії та туберкульозу, В.А. Тіщенко організувала чітку роботу лікувального відділу по масовій вакцинації студентів і співробітників проти дифтерії, регулярному поглибленому обстеженню і лікуванню співробітників та студентів, медичній допомозі пенсіонерам. Вона - один із організаторів програм «Діти Дніпропетровщини», «Планування сім’ї», «Здоров’я людей похилого віку», «Сімейна медицина». В.А. Тіщенко багато зробила для стабільності клінічних баз медичної академії. Всі вони за цей час одержали статус клінічних лікувально-профілактичних закладів, що затверджено МОЗ України.

У зв’язку з реорганізацією, з метою підвищення ефективності керівництва, лікувальний відділ був приєднаний до наукового відділу і з 1999 по 2005 рр. член-кореспондент АМН України, професор О.В. Люлько, крім наукового, очолив роботу лікувального відділу, а заступником проректора з лікувальної роботи став доцент В.П. Стусь. З 2014 р. заступником проректора з лікувальної роботи призначено Сорокіну Олену Юріївну. Саме в цей період сумісна робота лікувального відділу з органами практичної охорони здоров’я піднімається на свій кращий рівень. У 2001-2002 навчальному році Дніпропетровська медична академія за зайняте друге місце у номінації «Лікувальна робота» державного рейтингу вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації нагороджується Дипломом МОЗ України.

З 01.09.2005 р. проректором з наукової роботи призначено професора В.Й. Мамчура, який поряд з науковою роботою активно співпрацює з лікувальним відділом.

Тіщенко В.А. Люлько О.В. Стусь В.П. Мамчур В.Й.

 

Академія проводить лікувальну діяльність у рамках навчально-виховного та наукового процесу, основні завдання і порядок якої визначаються Міністерством охорони здоров’я, Статутом ДЗ "ДМА" і “Положенням про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я».

Звіти з лікувальної роботи клінічних кафедр затверджуються завідувачами кафедр та головними лікарями клінічних баз, аналізуються відповідальними за лікувальну роботу на факультетах, обговорюються та затверджуються Вченими радами факультетів. Сумісна лікувально-профілактична робота кафедр академії і закладів охорони здоров′я області і міста розглядається на розширеному засіданні Вченої Ради ДЗ "ДМА МОЗ України" за участю керівників клінічних лікувальних закладів.

Співробітники академії приймають активну участь у засіданнях колегій міського управління та головного управління охорони здоров′я при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, нарадах обласної державної адміністрації з питань охорони здоров′я, селекторних нарадах та колегіях МОЗ України. Спільна лікувально-профілактична робота виконується на базі 58 лікувально-профілактичних закладів м. Дніпропетровська та області, з яких 40 є клінічними базами, затвердженими наказами МОЗ України, а також на базі медичного центру ДЗ "ДМА" та відокремленого підрозділу «Клініка медичної академії».

На клінічних кафедрах працюють 80 докторів медичних наук та 290 кандидатів медичних наук. Щоденно на базі 58 лікувальних закладів Дніпропетровської області 457 співробітників медичної академії проводять лікувальну роботу: ведуть хворих, консультують, виконують операції, приймають пологи. Це висококваліфіковані спеціалісти, майже 90% із них мають вищу та першу лікарські категорії. Клінічними кафедрами у співдружності з органами охорони здоров’я проводиться значна профілактична та лікувально-оздоровча робота. У цьому допомагає рада з її координації, постійні ділові контакти керівництва академії.

Протягом року співробітники клінічних кафедр ДЗ "ДМА МОЗ України" виконують більше 12 тисяч операцій і асистенцій, проводять біля 170 тисяч консультацій, проліковують в межах 45 тисяч хворих, приймають до 800 пологів. Маючи такий потенціал, медична академія суттєво впливає на стабілізацію та покращення основних показників здоров’я населення регіону. Співробітниками ДМА розроблена модель бюджетно-страхового фінансування охорони здоров’я, модель реорганізації первинної допомоги, розроблено проект впровадження сімейної медицини до первинної медико-санітарної допомоги, розроблені медичні стандарти, необхідні для впровадження страхової медицини.

Спільні розробки та виконання програм “Планування сім’ї”, “Репродуктивне здоров’я”, "Безпечне материнство" та “Діти України” дозволили стримати катастрофічне погіршення здоров’я жінок та дітей. Значний внесок одержано при впровадженні міжгалузевої програми "Здоров’я нації", програми “Здоров’я людей похилого віку”, "Поліпшення медичного обслуговування сільського населення", «Туберкульоз», “Профілактика та реабілітація серцево-судинної патології”, комплексної програми “Цукровий діабет”, створення “Астма-школи” та ін. У цьому ж аспекті значним вкладом є також участь медичної академії у проведенні «Днів здоров’я» у Дніпропетровську та області.