Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Сайт лікувального відділу lv.dmu.edu.ua

Велику сумісну лікувально-профілактичну роботу з органами практичної охорони здоров’я проводить лікувальний відділ Дніпровського державного медичного університету (ДДМУ).

З 1976 по 1981 рр. проректором з лікувальної роботи був «Лауреат державної премії України» професор Ю.Ю. Колонтай. Він був занесений до Книги Трудової Слави Дніпропетровської області, нагороджений орденами Червоної Зірки та Богдана Хмельницького, медалями, значком «Відмінник охорони здоров’я».

З 1982 по 1989 рр. проректором з лікувальної роботи стає професор Ю.О. Філіппов, якого згодом обрано членом-кореспондентом АМН України. Ним розроблено та запатентовано ряд нових лікувальних препаратів.

З 1989 по 1993 рр. проректором з лікувальної роботи був «Заслужений діяч науки і техніки, професор І.С. Мащенко. Круг обов’язків проректора з лікувальної роботи розширився за рахунок приєднання до лікувального відділу клінічної ординатури.

Колонтай Ю.Ю. Філіпов Ю.О. Мащенко І.С.

 

З 1994 по 1999 рр. проректором з лікувальної роботи була Заслужений працівник народної освіти України, професор В.А. Тіщенко. В ці роки, які відзначились погіршенням стану здоров’я населення, наявністю епідемії дифтерії та туберкульозу, В.А. Тіщенко організувала роботу лікувального відділу по масовій вакцинації студентів і співробітників проти дифтерії, регулярному поглибленому обстеженню і лікуванню співробітників та студентів, медичній допомозі пенсіонерам. Вона - один із організаторів програм «Діти Дніпропетровщини», «Планування сім’ї», «Здоров’я людей похилого віку», «Сімейна медицина». В.А. Тіщенко багато зробила для стабільності клінічних баз медичної академії. Всі вони за цей час одержали статус клінічних лікувально-профілактичних закладів, що затверджено МОЗ України.

У зв’язку з реорганізацією, з метою підвищення ефективності керівництва, лікувальний відділ був приєднаний до наукового відділу і з 1999 по 2005 рр. член-кореспондент АМН України, професор О.В. Люлько, крім наукового, очолив роботу лікувального відділу, а заступником проректора з лікувальної роботи став професор В.П. Стусь. У 2001-2002 навчальному році Дніпропетровська медична академія за зайняте друге місце у номінації «Лікувальна робота» державного рейтингу вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, нагороджується Дипломом МОЗ України.

З 2005 по 2019 рр. проректором з наукової та лікувальної роботи був професор В.Й. Мамчур.

З 2013 р. заступником проректора з лікувальної роботи призначено професора О.Ю. Сорокіну.

Тіщенко В.А. Люлько О.В. Стусь В.П. Мамчур В.Й.

 

З 2019 р. проректором з наукової роботи призначено професора О.О. Гударяна, який поряд з науковою роботою активно співпрацює з лікувальним відділом по теперішній час.

З 2021 по 2022 р. заступником проректора з лікувальної роботи призначено доцента І.В. Авраменко

 

Сорокіна О.Ю. Гудар'ян О.О. Авраменко І.В.

 

Лікувальна робота є надзвичайно важливим напрямком Дніпровського державного медичного університету. В першу чергу це стосується кафедр клінічного профілю. Лікувальна робота клінічної кафедри – це лікувально-діагностична та профілактична діяльність, що здійснюється професорсько-викладацьким складом клінічної кафедри на клінічних базах м. Дніпро та Дніпропетровської області, на базі Університетської клініки та Медичного центру ДДМУ, зв’язана з освітнім процесом і практичною підготовкою тих, що навчаються.

Лікувальний відділ координує лікувальну діяльність ДДМУ у наступних напрямках:

 • контроль за складанням щорічних планів спільної роботи клінічних кафедр з закладами практичної охорони здоров’я;
 • керівництво та здійснення контролю за виконанням планів лікувально-консультативної діяльності клінічних кафедр Університету спільної роботи клінічних кафедр з закладами практичної охорони здоров’я;
 • контроль та звітність за впровадження нових методів діагностики та лікування в практику охорони здоров’я;
 • зв’язок та контроль звітності лікувально-профілактичної діяльності університетської клініки та медичного центру Університету;
 • організація та контроль виїздів бригад спеціалізованої медичної допомоги у райони області для надання співробітниками Університету спеціалізованої медичної допомоги;
 • організація та проведення комплексних заходів співробітників клінічних кафедр Університету при надзвичайних станах;
 • санітарно-просвітницька робота;
 • питання щодо своєчасної атестації співробітників на кваліфікаційну категорію відповідно до наказу МОЗ України № 446 від 22.02.19 р. «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та висвітлення таких даних в щомісячних і річних звітах.

Спільна лікувально-профілактична робота співробітників клінічних кафедр ДДМУ виконується співробітниками 33 клінічних кафедр, та 2 кафедр фармакологічного профілю медичного університету, на базі 37 лікувально-профілактичних закладів (м. Дніпро, м. Кривий Ріг) з яких 30 закладів мають статус клінічних баз, затверджених наказами МОЗ України, в тому числі: Відокремлений структурний підрозділ «Клініка медичного університету», Медичний центр ДДМУ.

Співпраця з практичними закладами охорони здоров’я згідно з “Положенням про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров′я” (Наказ МОЗ України № 174 від 05.06.1997 р.) та договорів про сумісну діяльність кафедр та лікувально-профілактичних закладів.

Звіти з лікувальної роботи клінічних кафедр затверджуються завідувачами кафедр та головними лікарями клінічних баз, аналізуються відповідальними за лікувальну роботу на факультетах, обговорюються та затверджуються Вченими радами факультетів. Сумісна лікувально-профілактична робота кафедр університету та закладів охорони здоров’я області і міста розглядається на розширеному засіданні Вченої Ради ДДМУ за участю керівників клінічних лікувальних закладів.

Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр ДДМУ бере участь в розробці і реалізації програм розвитку практичної охорони здоров’я, забезпеченні санітарно-епідеміологічного благополуччя, профілактики захворювань, а також в санітарно-гігієнічній освіті населення. Працівники клінічних кафедр, в рамках взаємодії з органами практичної охорони здоров’я, з метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню України і вдосконалення методичного керівництва в організації діяльності профільних служб системи охорони здоров’я України.

Співробітники ДДМУ беруть активну участь у засіданнях колегій міського департаменту охорони здоров’я та департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, нарадах з питань охорони здоров’я, селекторних нарадах та колегіях МОЗ України. Викладачі ДДМУ входять до груп експертів Міністерства охорони здоров’я України (5) та Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації (32).

Значний внесок одержано при впровадженні програм «Здоров’я людей похилого віку», «Поліпшення медичного обслуговування сільського населення», «Туберкульоз», «Профілактика та реабілітація серцево-судинної патології», «Здоров’я дітей та матерів Дніпропетровщини»; «Цукровий діабет», «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань», «Протидія поширенню інфекційних соціально-небезпечних захворювань», «Онкологія», «Регіональна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб»; створення «Астмо-школи».

З появою коронавірусної хвороби COVID-19 в університеті було вжито ряд заходів з метою попередження розповсюдження цієї хвороби, для співробітників медичного університету було підготовлено Наказ № 148-ОД від 07.10.2021 року «Щодо забезпечення мінімізації поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у Дніпровському державному медичному університеті», було чітко визначено відповідальних осіб і їх обов’язки щодо підготовки всіх служб університету на випадок появи хворого співробітника, або здобувача освіти на коронавірусну хворобу. Співробітники університету брали активну участь в лікуванні та консультативній допомозі хворим на COVID-19.

Співробітники кафедр ДМА при проведенні лікувальної роботи приділяли особливу увагу щодо особливої категорії громадян - учасників АТО. Співробітниками ДММУ за допомогу військовослужбовцям ЗСУ та ветеранам АТО було отримано 2 Почесних знаки «Маріуполь Відстояли та Перемогли», 2 ордени «За розбудову України», 2 відзнаки МО України «За сприяння Збройним Силам України», почесні знаки, пам'ятні медалі та грамоти від громадських та волонтерських організацій. Вперше в України сумісними зусиллями ДДМУ та МО України створено сучасний навчально-клінічний центр хірургічної стоматології за європейськими стандартами, який є базою стоматологічного факультету.

Пріоритети роботи: забезпечення високої якості медичної освіти; вдосконалення спільної лікувально-профілактичної роботи ДДМУ і закладів охорони здоров’я області і міста; виконання науково-дослідницької роботи для підвищення якості медичного обслуговування населення; впровадження нових наукових та навчально-освітніх технологій в учбовий та лікувальний процес; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ДДМУ задля поліпшення якісного навчання в умовах реформування системи охорони здоров’я України; активне впровадження нових напрямків післядипломної освіти в умовах реформування системи охорони здоров’я; поглиблення міжнародних зв’язків з метою запозичення досвіду кращих ВНЗ світу та інтегрування європейських підходів у навчальний, науковий, лікувальний процеси.