Меню
  • ДМА

Медичний центр був створений у березні 2004 року для підготовки вітчизняних медичних кадрів і спеціалістів для інших країн світу та післядипломної освіти лікарів. Мета центру - надати можливість студентам старших курсів та інтернам опановувати новітні медичні, лікувальні, діагностичні та інформаційні технології. Директором медичного центру з моменту створення й донині є заслужений лікар України, к.м.н. Дукельський О.О.

В структурі медичного центру є профільні кабінети (філії) 10 кафедр академії, де реалізуються відповідні навчальні програми. Кабінети оснащені сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою.

Для проведення практичних і теоретичних занять зі студентами, інтернами та лікарями-курсантами є три конференційні зали, 2 класи з тренажерами для здобуття практичних знань і вмінь. 

Медичний центр має ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на проведення медичної практики з 14 лікарських фахів та 5 спеціальностей молодших спеціалістів з вищою медичною освітою і акредитований головною акредитаційною комісією МОЗ України на першу акредитаційну категорію та є базою для наукових досліджень нових ліків.

У медичному центрі надається висококваліфікована медична (діагностична, консультативна та лікувальна) допомога: співробітникам і ветеранам-пенсіонерам академії; пацієнтам в межах науково-дослідницьких та навчальних академічних програм; студентам академії І–ІІІ курсів за направленням кафедри фізичного виховання.

У медичному центрі надаються платні хірургічні, терапевтичні стоматологічні послуги та ортодонтичне лікування, а також платні послуги з кардіології.

Медичний центр впродовж чотирьох років був координатором спільного проєкту медичної академії та обласної ради з дистанційного навчання сімейних лікарів області.

В онлайн режимі провідні професори академії мали змогу донести до кожного сімейного лікаря області нові знання та сучасні технології лікування, відповісти на запитання з теми лекційного заняття.

Медичний центр є базою для наукових досліджень з вивчення нових ліків, де виконуються міжнародні клінічні дослідження препаратів.