Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Медичний центр є структурним підрозділом університету та був створений в березні 2004 року для вирішення задач підготовки фахівців на сучасному рівні, післядипломної освіти лікарів.

Метою створення центру також було надати студентам старших курсів та інтернам опанувати новітніми медичними, лікувальними, діагностичними та інформаційними технологіями.

Актуальність створення цього підрозділу університету була зумовлена і початком та подальшим зростанням участі університету в підготовці медичних кадрів для інших країн.

З моменту створення по жовтень 2020 року медичний центр очолював Заслужений лікар України, к.м.н. Дукельський О.О.

З жовтня 2020 року директором медичного центру призначено Заслуженого лікаря України, к.м.н., доцента С.В.Ширінкіна.

 

В загальну структуру медичного центру входять профільні кабінети (філіали) 10 кафедр університету, силами яких реалізуються відповідні навчальні програми.

Для проведення практичних і теоретичних занять зі студентами, інтернами та лікарями-курсантами надаються профільні кабінети з сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, є три конференційні зали для читання лекцій, 2 класи з тренажерами для відпрацювання практичних навичок.

 

Медичний центр має ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на проведення медичної практики з 14 лікарських фахів та 5 спеціальностей молодших спеціалістів з вищою медичною освітою і акредитований головною акредитаційною комісією МОЗ України на вищу акредитаційну категорію, та є базою для наукових досліджень нових ліків.

            У медичному центрі надається висококваліфікована медична (діагностична, консультативна та лікувальна) допомога:

    – співробітникам і ветеранам-пенсіонерам університету,

    – пацієнтам в межах науково-дослідницьких та учбових університетських програм.

У медичному центрі надаються платні стоматологічні послуги:  хірургічна, терапевтична стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, а також УЗ-діагностика, функціональна діагностика, кардіологія, терапія. Розпочинається надання платних послуг з  психіатрії.

            Медичний центр впродовж чотирьох років був координатором спільного проєкту ДДМУ та обласної ради з дистанційного навчання сімейних лікарів області.

            В онлайн режимі провідні професори університету мали змогу донести до кожного сімейного лікаря області нові знанна та сучасні технології лікуання, відповісти на запитання з теми лекційного заняття.

В 2019 році цей проект був визнаний Радою Європи та Міністерством регіонального розвитку України кращою практикою місцевого самоврядування і одержав спеціальний диплом.  

Медичний центр є база наукових досліджень по вивченню нових ліків, виконуються міжнародні клінічні дослідження препаратів.