Меню
 • ДМА

 

ДДМУ оголошує конкурс на заміщення посад

 

професора кафедри:

 • загальної та клінічної фармації (повна зайнятість);
 • анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії (повна зайнятість);
 • шкірних та венеричних хвороб (повна зайнятість);

доцента кафедри:

 • патологічної анатомії і  судової медицини (повна зайнятість);
 • внутрішньої медицини 3 (повна зайнятість);
 • хірургії № 1 (часткова зайнятість);
 • анестезіології та інтенсивної терапії (повна зайнятість);
 • дитячої хірургії, ортопедії та травматології (повна зайнятість);
 • офтальмології (повна зайнятість);
 • стоматології ФПО (часткова зайнятість) – 3 посади;
 • медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО (повна зайнятість);
 • сімейної медицини ФПО (повна зайнятість);

асистента кафедри:

 • внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії (повна зайнятість) – 3 посади;
 • внутрішньої медицини 3 (повна зайнятість) – 2 посади;
 • ендокринології (повна зайнятість);
 • анестезіології та інтенсивної терапії (повна зайнятість);
 • неврології (повна та часткова зайнятість) – 3 посади;
 • акушерства та гінекології (повна зайнятість) – 2 посади;
 • травматології та ортопедії (повна зайнятість)

 

старшого викладача кафедри мовної підготовки (повна зайнятість) – 2 посади;

 

викладача кафедри:

 • мікробіології, вірусології,  імунології  та  епідеміології (повна зайнятість);
 • фармакології (повна зайнятість);
 • патологічної фізіології (повна зайнятість);

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • на посаду професора - науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною галуззю знань та стаж роботи у галузі чи виді професійної діяльності, що відповідає профілю викладання, не менше 5-ти років. Мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності упродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187.;
 • на посаду доцента – науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною галуззю знань та стаж роботи у галузі чи виді професійної діяльності, що відповідає профілю викладання, не менше 3-х років. Мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності упродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187;
 • на посаду асистента – ступінь магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю. Без вимог до стажу роботи. Мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності упродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187 (вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років);
 • на посаду старшого викладача – ступінь магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю та повинен мати стаж роботи у галузі чи виді професійної діяльності, що відповідає профілю викладання, не менше 2-х років. Мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності упродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187 (вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років);
 • на посаду викладача – ступінь магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю. Без вимог до стажу роботи. Мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності упродовж п’яти років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187 (вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років).

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану претендентом в канцелярії університету;
 • копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), засвідчену власноруч (для претендентів, які не працюють в університету);
 • згоду на обробку персональних даних (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • особистий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, документів, які підтверджують підвищення кваліфікації та проходження стажування протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які передбачені та засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України);
 • копію документа, який засвідчує рівень володіння українською мовою: документ про повну загальну середню освіту – за умови, що він підтверджує вивчення української мови як навчального предмета або державний сертифікат, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови (засвідченого згідно з вимогами чинного законодавства України);
 • самозвіт (звіт про навчально-методичну, науково-дослідну, лікувальну (для клінічних кафедр), виховну та громадську діяльність за попередній 5-річний період із зазначенням індивідуального рейтингу (незалежно від обійманої посади претендента в університеті);
 • характеристику з останнього або дійсного місця роботи (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • список наукових праць (засвідчений за основним місцем роботи);
 • інформацію щодо відповідності п.п. 36, 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015) (засвідчується за основним місцем роботи);

   

Документи до участі у конкурсі подаються особисто.

Порядок розгляду документів та строки регламентуються Положенням про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Дніпровського державного медичного університету та укладанням з ними трудових договорів (контрактів) (сайт ДДМУ).

Оплата праці, здійснюється згідно з чинним законодавством України про оплату праці.

Університет житлом не забезпечує.

Адреса ДДМУ: вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, тел. 744-48-04

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімната № 81.