Меню
  • ДМА

На сучасному етапі розвитку технологій освіти дистанційна форма набуває певної важливості та доступності. Дистанційну форму навчання визнано однією з ефективних форм післядипломної освіти.

Виконуючи Наказ МОЗ України № 1088 від 10.12.2010 року «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів», ДЗ "Дніпропетровська академія МОЗ України" вже протягом трьох років впроваджує в навчальний процес на післядипломному етапі різні форми дистанційної освіти. Кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, акушерства, гінекології та перинатології ФПО в режимі on-line проводять відеоконференції, читають лекції під час виїзних тематичних курсів підвищення кваліфікації. Але дистанційна форма післядипломної підготовки набула особливого значення в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» при навчанні лікарів за фахом «загальна практика - сімейна медицина».

Дистанційна теоретична підготовка (лекції та семінарські заняття) лікарів «загальної практики – сімейної медицини», що навчаються на циклі спеціалізації на кафедрі терапії, кардіології та сімейної медицини (м. Кривий Ріг), проводиться з метою виконання навчального плану і уніфікованої програми та засвоєння окремих її розділів з офтальмології, оториноларингології, інфекційних хвороб, неврології та ін.

Викладачі (професори та доценти) кафедр оториноларингології, офтальмології, дерматології, інфекційних хвороб, психіатрії та ін. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» під час перепідготовки сімейних лікарів читають лекції в дистанційному режимі, а також проводять семінарські інтерактивні заняття. ДЗ «Дніпропетровська медична академія на даний час має всі можливості для проведення на постійній основі дистанційного навчання на післядипломному етапі підвищення кваліфікації лікарів.

Телеконференції