Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

На сучасному етапі розвитку технологій освіти дистанційна форма набуває певної важливості та доступності. Дистанційну форму навчання визнано однією з ефективних форм післядипломної освіти.

Виконуючи Наказ МОЗ України №1088 від 10.12.2010 року «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Україн»и вже протягом трьох років впроваджує в навчальний процес на післядипломному етапі різні форми дистанційної освіти. Кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, акушерства, гінекології та перинатології ФПО в режимі on-line проводять відеоконференції, читають лекції під час виїзних тематичних курсів підвищення кваліфікації. Але дистанційна форма післядипломної підготовки набула особливого значення в ДЗ ДМА при навчанні лікарів за фахом «загальна практика - сімейна медицина».

Дистанційна теоретична підготовка (лекції та семінарські заняття) лікарів «загальної практики – сімейної медицини», що навчаються на циклі спеціалізації на кафедрі терапії, кардіології та сімейної медицини (м. Кривий Ріг), проводиться з метою виконання навчального плану і уніфікованої програми та засвоєння окремих її розділів з офтальмології, оториноларингології, інфекційних хвороб, неврології та ін.

Викладачі (професори та доценти) кафедр оториноларингології, офтальмології, дерматології, інфекційних хвороб, психіатрії та ін. під час перепідготовки сімейних лікарів читають лекції в дистанційному режимі, а також проводять семінарські інтерактивні заняття. ДЗ ДМА на даний час має всі можливості для проведення на постійній основі дистанційного навчання на післядипломному етапі підвищення кваліфікації лікарів.

 

Телеконференції