Меню
  • header08

Сектор наукової медичної інформації є науковою структурою академії, який існує з 1976 р. Він функціонує як самостійний підрозділ і підпорядковується проректору з наукової роботи.
Діяльність сектора сприяє створенню інформаційного середовища академії як складової єдиного інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт та навчального процесу, виконанню поточних та перспективних планів академії, підвищенню рівня професійних знань та науково-інформаційної підготовки фахівців.

Організаційно-методична робота сектору наукової медичної інформації пов’язана з використанням науково-інформаційних ресурсів, реалізацією інноваційних заходів, опануванням новими науково-інформаційними технологіями, підвищенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів академії, здійсненням роботи по формуванню науково- інформаційних ресурсів, організацією науково-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт на етапах планування, виконання та звітності, підготовкою узагальнених матеріалів щодо формування Реєстру галузевих нововведень.
Сектором також проводиться підготовка “Щорічної доповіді про найважливіші вітчизняні та зарубіжні досягнення в медицині та охороні здоров’я“, надає консультації по підготовці інформаційних листів та методичних рекомендацій, організація обміну науково-інформаційними матеріалами між регіональними та іншими профільними науковими установами, щорічний аналіз наукової інформаційної діяльністі в академії і подання інформації до Укрмедпатентінформу МОЗ України, контроль підготовки і подання звітно-інформаційних матеріалів (звіти проміжні та заключні, реєстраційні, облікові карти з НДР) до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації.
Сектор приймає участь в організації та проведені наукових форумів, тематичних виставок, заходів по підвищенню кваліфікації спеціалістів академії, в реалізації інноваційних процесів в академії, підготовці інформаційних тематичних добірок та аналітичних оглядів з окремих проблем медицини.