Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Засновник – член-кореспондент НАН та НАМН України, д.м.н., професор Л.В. Новицька-Усенко.

Послідовники – професори Мальцева Л.О., Клігуненко О.М., Снісар В.І., Кобеляцький Ю.Ю.

Науковий напрямок – розробка методів оптимізації інтраопераційного та післяопераційного знеболення, інтенсивної терапії різних критичних станів, в тому числі з використанням негемоглобінового переносника кисню – перфторану; розробка та впровадження технології анестезіологічного забезпечення оперативних втручань в різних галузях хірургії.