Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Засновники – професори Г.І. Сирота, Є.С. Малевич, В.П. Панчоха, І.С. Мащенко.

Послідовники – професори Є.Н. Дичко, О.Є. Малевич, А.М. Левкович, Т.М. Дунязіна, В.Г. Помойницький, А.В. Самойленко, І.В. Ковач, О.О. Гудар′ян.

Науковий напрямок – розробка нових методів пластичного заміщення дефектів м′яких тканин обличчя, шиї та органів порожнини рота, лікування травм та запальних процесів у щелепно-лицевій області; різні аспекти комплексного лікування запальних захворювань пародонту; проблеми протезування зубів, розробка нових конструкцій зубних протезів і технологій їх виготовлення.

Наукова стоматологічна школа закладена тими, хто стояв біля витоків створення стоматологічного факультету та профільних кафедр. Це професор Малевич Є.С. , професор Сирота Г.І., професор Панчоха В.П. .

Під керівництвом професора Малевича Євгена Степановича були виконані і захищені 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій, сформований основний напрям кафедри - це пластична та відновлювальна хірургія, лікування пацієнтів з травматичними ушкодженнями, розробка нових методів лікування пухлин. Велике науково-практичне значення одержали результати розробки методу локальної внутрішньоартеріальної медикаментозної терапії злоякісних пухлин верхньої щелепи, язика, нижньої губи, що дозволило підвищити ефективність лікування цих хворих.

Професор Малевич Олег Євгенович - син і учень Малевича Є.С., з 1973 р. очолив кафедру хірургічної стоматології. Професор Малевич О.Є. розвивав наукові напрями кафедри - розробка нових підходів відновних процесів щелеп і м'яких тканин обличчя та шиї, використання функціональних досліджень, електростимуляція жувальних м'язів та реабілітація хворих після травми. Під керівництвом професора Малевича О.Є. захищені 3 докторських і 22 кандидатські дисертації, з 1996 року він член Європейської Асоціації краніо-щелепно-лицьових хірургів, у 1997 р. ім’я його внесене до Всесвітнього директорію пластичних хірургів.

Малевич Євген Степанович

Малевич Олег Євгенович

Професор Панчоха Василь Павлович створив наукову школу з проблем протезування зубів, розробки нових конструкцій зубних протезів та технологій їх виготовлення, вирішувалися проблеми протезування зубів бюгельного протезування. На основі проведених досліджень виконана і захищена одна докторська і 12 кандидатських дисертацій, опубліковано 152 роботи, у тому числі 3 монографії.

Професор Сирота Григорій Іларіонович у своїх наукових дослідженнях займався питаннями лікування ускладненого карієсу (фізіотерапевтичними методами), захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, нейростоматологією, діагностикою та лікуванням захворювань пародонту. Сирота Г.І. підготував плеяду вчених-викладачів. Під його керівництвом захищені 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій. Він автор понад 100 наукових та науково-методичних робіт.

Виконані багатопланові наукові дослідження під керівництвом професора Мащенка І.С. дали можливість вирішити і переглянути низку проблем, присвячених імунологічним, біохімічним і морфологічним аспектам стоматологічних захворювань.

Мащенко Ігор Сергійович

Панчоха Василь Павлович

Степашкіна

Сирота Григорій Іларіонович

Професором Ігорем Сергійовичем Мащенко сформовано нову концепцію інфекційно-алергічного патогенезу генералізованого пародонтиту, учні професора І.С.Мащенка розширили уявлення про етіологію, патогенез генералізованого пародонтиту та його лікування. Він підготував 9 докторів та 63 кандидати медичних наук. Автор понад 300 наукових робіт, наукового відкриття.

Наукові дослідження професора Андрія Валерійовича Самойленка пов'язані з питаннями діагностики і лікування запальних захворювань пародонту, захворювань слизової оболонки порожнини рота, використання морфологічних та імуногістохімічних методів у діагностиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань. Під керівництвом професора А.В.Самойленка захищено 2 кандидатські дисертації та виконуються 5 кандидатських дисертацій, підготовлено 2 аспіранти та 17 магістрів. Він є автором понад 100 наукових робіт, автор 12 патентів та винаходів.

Учень професора Сироти Г.І., професор Євген Никифорович Дичко багато років займався питаннями нейростоматологіі, вивчав етіологію, патогенез і лікування глосалгії на тлі симпатикотомії. Багато уваги Є.Н.Дичко приділяє роботі з пошукувачами інших наукових та медичних закладів як офіційний опонент та консультант дисертаційних робіт. Понад 250 наукових праць професора Є.Н.Дичка видано у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Під керівництвом професора Є.Н.Дичка захищені 2 докторські та 18 кандидатських дисертацій.

Професор Є.Н.Дичко займається питаннями захворювань слизової оболонки порожнини рота, профілактики стоматологічних захворювань у дітей, діагностики і лікування ускладненого карієсу у дітей та підлітків, профілактики зубо-щелепних аномалій. Цей напрямок продовжує професор Ілона Василівна Ковач, учениця професора Є.Н.Дичка, що є логічним продовженням і розвитком накопиченого досвіду.

Під керівництвом професора І.В.Ковач захищена 1 кандидатська дисертація та виконуються 5 кандидатських дисертацій, вона є автором понад 100 наукових праць, керує виконанням наукових робіт аспірантів, магістрів та клінічних ординаторів.

В майбутнє стоматологічна школа Дніпропетровської державної медичної академії крокує з багатими традиціями та надбаннями, що примножуються сучасними науковцями нашого вузу.