Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

З моменту свого заснування в 1916 р., ДДМУ є одним з фундаментальних центрів вищої медичної освіти і науки в Україні і Східній Європі.

Рада молодих вчених (РМВ) ДДМ  У має довгу і багату на події і досягнення історію. Розвиток РМВ проходить в тісному зв'язку із студентським науковим товариством (СНТ). Починаючи з 2000 була проведена велика робота під стратегічним керівництвом наукових керівників СНТ і РМВ ДДМУ д.мед.н., професора Мішалова В.Д. (1998-2004) і д.мед.н., професора Твердохліба І.В. (з 2004 року по сьогоднішній день). За цей період головами РМВ були обрані Коломоєц Андрій (2000-2003), Дмитриченко Валерія (2003-2004) і Асєєв Олексій (2004-2015). З 2015 року головою РМВ обрано к.м.н. Кальбуса Олександра Івановича.

РМВ є частиною системи громадського самоврядування ДДМУ. РМВ ДДМУ є самоврядним об’єднанням аспірантів, магістрантів, докторантів і молодих вчених академії, яке діє на громадських засадах.

Основні завдання РМВ ДДМУ:

  • сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
  • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
  • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;
  • надання пропозицій керівництву академії щодо координації науково-дослідної роботи магістрантів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових кадрів, інтеграції освітніх і наукових процесів, підвищення якості наукових досліджень, обговорення шляхів реформування підготовки молодих спеціалістів і науково-педагогічних кадрів.

В Дніпропетровській державній медичній академії на 6 факультетах навчаються більше 3000 студентів, з них близько 400 іноземних громадянина з 30 країн світу, по спеціальностях: лікувальна справа, медико-профілактична справа, педіатрія, стоматологія, а також клінічна фармація і сестринська справа. Більше 1000 студентів беруть активну участь в 52 студентських наукових гуртках на кафедрах ДДМУ. Наш вуз посідає одне з провідних місць серед вищих навчальних медичних закладів країни за кількістю переможців на студентських наукових олімпіадах, конференціях, конкурсах.

З 2000 року рада молодих вчених та студентів проводить міжнародну конференцію "Медицина і стан здоров'я у XXI столітті", та сумісно зі СНТ – конференцію «Новини та перспективи медичної науки», учасниками якої є молоді науковці й студенти з України, Молдови, Польщі та інших країн.

Молоді вчені регулярно проходять стажування в медичних центрах США, Франції, Німеччини, Австрії та ін. За період з 2005-2015 рр. - більше 150 осіб.

На базі ДДМУ з 2005 по 2015 рік проведено 15 Міжнародних, 23 Всеукраїнських, більше 130 внутрішньовузівських конференцій.

Унікальні наукові дослідження, в яких активну участь приймають молоді вчені академії присвячені найбільш актуальним питанням медичної науки: діагностиці та лікуванню гіпертонічної хвороби залежно від гіпертрофії лівого шлуночка та ремоделюванню міокарда; науковому обґрунтуванню ведення індукованої вагітності, профілактиці перинатальних наслідків та методів збереження репродуктивного здоров'я; розробці нових конструкцій вітчизняних ендопротезів суглобів; медичному обґрунтуванню та впровадженню харчових пектинових препаратів для профілактики; адаптації та реабілітації здоров'я дітей промислового регіону; імуноморфології пухлин людини; діагностиці, профілактиці та лікуванню СНІДу; індивідуалізації лікування злоякісних пухлин тощо.

Підготовка лікаря в ДДМУ – то не лише оволодіння фундаментальними медичними та профільними клінічними дисциплінами, але й виховання всебічно розвиненої молодої людини з високим загальноосвітнім рівнем, з прагненням невпинного пошуку у науці й практиці, піклуванням про здоров'я громадян незалежної України.