Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Комісія з питань біомедичної етики створена для надання консультативної допомоги й здійснення контролю забезпечення етичних та морально-правових аспектів під час проведення клінічних випробувань за участю людей та досліджень із залученням лабораторних тварин при виконанні науково-дослідних й дисертаційних робіт у Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».

Комісія з питань біомедичної етики у своїй діяльності керується законодавством України та  міжнародними етичними стандартами, зокрема: Гельсінською Декларацією «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження», Конвенцією Ради Європи про захист прав та гідності людини в зв’язку із застосуванням досягнень біології та медицини: конвенції про біомедицину, Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для наукових експериментів або в інших наукових цілях, Положенням про Комісію з питань біомедичної етики у Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».

До складу Комісії з питань біомедичної етики входять медичні та наукові спеціалісти ДЗ «ДМА», а також представники інших організацій, які відповідають за забезпечення прав, безпеки та благополуччя учасників досліджень та за надання суспільству відповідних гарантій, у тому числі шляхом розгляду, схвалення методів та процедур одержання від учасників досліджень інформованої згоди, забезпечення дотримання правил поводження з тваринами.

 

Основні завдання Комісії з питань біомедичної етики:

 1. Захист прав та інтересів досліджуваних, залучених до клінічних випробувань.
 2. Забезпечення етичної та морально-правової оцінки матеріалів клінічних випробувань.
 3. Біоетичний захист лабораторних тварин, які використовуються для наукових досліджень.
 4. Захист прав та інтересів дослідників.
 5. Консультація співробітників з питань біоетики.

 

Регламент роботи Комісії з питань біомедичної етики:

 1. Формою роботи Комісії з питань біомедичної етики є засідання.
 2. Комісія з питань біомедичної етики проводить  засідання по мірі необхідності в закритій формі з дотриманням кворуму.
 3. Порядок  денний засідання Комісії з питань біомедичної етики визначається головою Комісії з урахуванням пропозицій членів Комісії.
 4. Обов‘язки Голови у випадку його відсутності виконує його заступник.
 5. Рішення приймаються відкритим голосуванням.
 6. Засідання Комісії з питань біомедичної етики оформляються як протоколи засідань і зберігаються в архіві.
 7. Результати роботи Комісії з питань біомедичної етики оформляються у вигляді висновку і доводяться до замовника протягом одного тижня після ухвалення рішення.

 


Голова Комісії з питань біомедичної етики – доктор медичних наук, професор Колдунов Віктор Володимирович, В.о. завідувача кафедри патологічної фізіології, тел. 713-52-35. 

Секретар Комісії з питань біомедичної етики – доктор біологічних наук, професор Демченко Олена Михайлівна, професор кафедри фізіології, тел. 713-48-49.