Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

З метою подальшого удосконалення планування НДР, дисертаційних робіт, контролю виконання та ефективності впровадження отриманих результатів в практику охорони здоров’я при Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» функціонують ряд проблемних комісій, які є постійно діючим органом, що здійснює наукову оцінку, прогнозування й координацію наукових досліджень та забезпечує їх виконання відповідними кадрами.

Проблемні комісії є консультативним органом Координаційної ради ДМА і підпорядковується Ректору академії, першому Проректору та Проректору з наукової роботи ДМА.
Координаційна рада ДМА ухвалює рішення щодо планування тем дисертаційних робіт та тем НДР на підставі рішення проблемних комісій.

Основні напрямки діяльності та функціонування проблемних комісій:

  1. Оцінка сучасного стану наукових розробок у відповідній галузі медичної науки, визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень та вироблення рекомендацій щодо подальшого планування НДР.
  2. Розгляд та винесення рішень щодо можливості подальшого планування тем дисертаційних досліджень аспірантів, здобувачів ДМА та НДР кафедр та підрозділів ДМА.
  3. Здійснення рецензування рекомендованих до планування тем дисертаційних досліджень аспірантів, здобувачів ДМА та НДР кафедр та підрозділів ДМА.