Меню
  • ДМА

Журнал «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія» вітчизняне наукове інформаційне (медичне) видання, яке видається з 1997 року як благодійне видання громадською організацією: «Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини», при безпосередній участі ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

У журналі публікуються наукові, науково-практичні роботи та інформаційні матеріали з дерматовенерології та з інших суміжних спеціальностей (урології, гінекології, фармакології, інфекційних хвороб, педіатрії, фтизіатрії, організації охорони здоров’я та інших).

В 2010 році журнал перереєстровано як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук та внесено до Переліку, який затверджено ВАКом України.

Журнал виходить з періодичністю чотири номери на рік. Загальний тираж кожного випуску журналу складає тисячу примірників.

Номери журналу передаються в усі бібліотеки та державні установи, передбачені вимогами законодавства та ДАК МОН України, згідно затвердженого переліку; а також, – у провідні наукові та практичні дерматовенерологічні та сексологічні установи України, багатьох країн СНД, та деякі країни Східної Європи – члени Європейської Академії Дерматології та Венерології.

Редакційна колегія: Головний редактор А. Д. Дюдюн В. В. Абрамов, Д. Г. Башмаков, Ю.К. Больбот, Г. В. Дзяк, В. К. Захаров, С. В. Захаров, В. В. Колдунов, Г. М. Кременчуцький, О. В. Люлько, О. І. Макарчук, В. Й. Мамчур, Л. Ю. Науменко, Т. О. Перцева, Л. А. Погребняк, Н. М. Поліон, С. А. Риженко, К. В. Семенуха, В. І. Снісар, І. С. Шпонька Відповідальний секретар В. В. Горбунцов

Редакційна рада: Р. Ф. Айзятулов (Донецьк), Ю. В. Андрашко (Ужгород), І. О. Бабюк (Донецьк), Л. Г. Барабанов (Мінськ), Е. Баран (Вроцлав), Г. М. Бєляєв (Харків ), Г. М. Бондаренко (Харків), С. А. Бондар (Вінниця), В. А. Бочаров (Одеса), Дж. Бухвальд (Братислава), А. Ш. Ваісов (Ташкент), С. О. Галникіна (Тернопіль), Б. Т. Глухенький (Київ), А. М. Дащук (Харків), О. І. Денисенко (Чернівці), М. О. Дудченко (Полтава), Л. Д. Калюжна (Київ), С. Г. Карімов (Баку), Л. М. Ковальова (Одеса), Б. Г. Коган (Київ), В. Г. Коляденко (Київ), В. Г. Кравченко (Полтава), Г. О. Кубанова (Москва), Я. Ф. Кутасевич (Харків), М. М. Лебедюк (Одеса), В. М. Лещенко (Москва), О. І. Літус (Київ), Г. І. Мавров (Харків), О. Є. Нагорний (Київ), З. І. Пенев (Варна), О. О. Притуло (Сімферополь), Т. В. Проценко (Донецьк), В. Г. Радіонов (Луганськ), Г. С. Рожков (Київ), В. М. Романенко (Донецьк), П. П. Рижко (Харків), В. О. Самсонов (Москва), О. В. Самцов (Ст. Петербург), С. Г. Свирид (Київ), Ю. К. Скрипкін (Москва), В. І. Степаненко (Київ), В. Є. Ткач (Івано-Франківськ), В. П. Федотов (Запоріжжя), О. Є. Федоренко (Київ), В. В. Чеботарьов (Ставрополь), О. Д. Юцковскій (Владивосток)