Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Електронний науковий фаховий журнал “Морфологія”


ISSN 1997-9665 Morfologiâ

Засновники: Всеукраїнська громадська організація „Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України”, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Постановами президії ВАК України від 18.01.07 р. і 14.06.2007 р. журнал атестований як фахове електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

web-сторінка журналу:
http://morphology.dma.dp.ua/
https://morphology.dmu.edu.ua

Головний редактор: Дзяк Г.В.

Відповідальний редактор: Твердохліб І.В.

Редакційна колегія: Грабовий О.М., Довгаль М.А., Стеченко Л.О., Чайковський Ю.Б., Черкасов В.Г., Шпонька І.С.

Редакційна рада: Азізова Ф.Х, Ахтемійчук Ю.Т., Волков К.С., Волошин М.А., Гарець В.І., Головацький А.С., Гумінський Ю.Й., Гунас І.В., Інджикулян А.А., Кір’якулов Г.С., Ковальський М.П., Ковешніков В.Г., Луцик О.Д., Мельник Н.О., Мішалов В.Д., Мніхович М.В., Наджимутдінова Д.К., Пикалюк В.С., Сілкіна Ю.В., Тєшаєв О.Р., Топка Е.Г., Троценко Б.В., Тухтаєв К.Р., Шевченко О.О., Шепітько В.І.

Періодичність видання - 4 рази на рік

Розділи журналу:
Журнал публікує наукові роботи морфологів, а також результати морфологічних досліджень фахівців інших спеціальностей. Оглядові, проблемні й оригінальні статті рецензуються. Також журнал публікує дискусійні і методологічні матеріали, наукову хроніку, новини, рецензії, відгуки, презентації нових видань.
Згідно з Положенням про електронні наукові фахові видання (спільний наказ МОН України, НАН України і ВАК України №768/431/547 від 30.09.2004 р.), журнал забезпечує безкоштовний доступ до каталогу та повних текстів статей (http://morphology.dma.dp.ua/).